Varan har lagts till i varukorgen
Andreas Holmgren vill se tuffa klimatmål bli verklighet

Andreas Holmgren tog de första stegen för att bilda klimatinitiativet LFM30 i Malmö. Möt en driven och drivande hållbarhetschef, som har testat att låta AI klimatberäkna ett stambyte.

Andreas Holmgren vill se tuffa klimatmål bli verklighet

Andreas Holmgren tog de första stegen för att bilda klimatinitiativet LFM30 i Malmö. Möt en driven och drivande hållbarhetschef, som har testat att låta AI klimatberäkna ett stambyte.

Så handlade de upp ljus som tjänst

Skolfastigheterna i Bollnäs kommun tog ett helhetsgrepp kring belysningen. Ett projekt med hållbar upphandling gav en bättre lärmiljö och en lägre kostnad än en traditionell lösning.

Så handlade de upp ljus som tjänst

Skolfastigheterna i Bollnäs kommun tog ett helhetsgrepp kring belysningen. Ett projekt med hållbar upphandling gav en bättre lärmiljö och en lägre kostnad än en traditionell lösning.

Albano – nya länken mellan universiteten

Ett nytt universitetsområde har slagit upp dörrarna i Stockholm. Med universitetslokaler, studentlägenheter och platser för forskning finns här utrymme för delar av både Stockholms universitet och KTH.

Albano – nya länken mellan universiteten

Ett nytt universitetsområde har slagit upp dörrarna i Stockholm. Med universitetslokaler, studentlägenheter och platser för forskning finns här utrymme för delar av både Stockholms universitet och KTH.

Många idrottshallar behöver renoveras

Läckande tak eller ventilation som inte fungerar. Många idrottshallar är gamla med stora renoveringsbehov. Det är en utmaning både för föreningar och kommuner.

Många idrottshallar behöver renoveras

Läckande tak eller ventilation som inte fungerar. Många idrottshallar är gamla med stora renoveringsbehov. Det är en utmaning både för föreningar och kommuner.

Tips för brf:er att utnyttja tomma ytor

Att omvandla tomma lokaler till lägenheter kan ge ekonomiska vinster för en brf. Arbetet är dock komplext och kräver ett ordentligt förarbete, menar Sveriges BostadsrättsCentrum.

Tips för brf:er att utnyttja tomma ytor

Att omvandla tomma lokaler till lägenheter kan ge ekonomiska vinster för en brf. Arbetet är dock komplext och kräver ett ordentligt förarbete, menar Sveriges BostadsrättsCentrum.

Återbrukad inredning i Malmös nya domstol

Den nya domstolsbyggnaden i Malmö har slagit upp dörrarna. Här rymmer de 30 000 kvadratmeterna cirka 2 500 restaurerade, gamla möbler. Inredningsfokuset har legat på återbruk.

Återbrukad inredning i Malmös nya domstol

Den nya domstolsbyggnaden i Malmö har slagit upp dörrarna. Här rymmer de 30 000 kvadratmeterna cirka 2 500 restaurerade, gamla möbler. Inredningsfokuset har legat på återbruk.

Perspektiv på framtidens byggande

I en publikation ger tolv studenter perspektiv på framtidens byggande. Det är ett resultat från den forskningsinriktade utbildningen Byggnadskonst vid Kungliga Konsthögskolan.

Perspektiv på framtidens byggande

I en publikation ger tolv studenter perspektiv på framtidens byggande. Det är ett resultat från den forskningsinriktade utbildningen Byggnadskonst vid Kungliga Konsthögskolan.

Återbrukad stålstomme i Trikåfabriken

Stena Fastigheter bygger nytt i Trikåfabriken i Malmö. Här satsar de på låg koldioxidanvändning och låg klimatpåverkan. Bland annat genom en helt återbrukad stålstomme.

Återbrukad stålstomme i Trikåfabriken

Stena Fastigheter bygger nytt i Trikåfabriken i Malmö. Här satsar de på låg koldioxidanvändning och låg klimatpåverkan. Bland annat genom en helt återbrukad stålstomme.

Så skapas nya bostäder som klarar tuffare klimatmål

Behovet av nya bostäder är stort. Samtidigt leder nybyggnation till stora klimatutsläpp. En lösning för att klara klimatmålen är att optimera befintligt byggnadsbestånd för att skapa fler bostäder.

Så skapas nya bostäder som klarar tuffare klimatmål

Behovet av nya bostäder är stort. Samtidigt leder nybyggnation till stora klimatutsläpp. En lösning för att klara klimatmålen är att optimera befintligt byggnadsbestånd för att skapa fler bostäder.

Nya lägenheter efter personaltips

Nu pågår uthyrningen av tolv vindslägenheter på Södra Allégatan i Göteborg. Det är Bostadsbolagets medarbetare som har tipsat om utrymmena som har byggts om till lägenheter.

Nya lägenheter efter personaltips

Nu pågår uthyrningen av tolv vindslägenheter på Södra Allégatan i Göteborg. Det är Bostadsbolagets medarbetare som har tipsat om utrymmena som har byggts om till lägenheter.

Byggbranschen får sin frihet under ansvar

DEBATT: Med Möjligheternas byggregler får byggbranschen visa att man snabbare kan producera billigare byggnader med god kvalitet, lång livslängd, uppfylld säkerhet och på ett hållbart sätt. En stor utmaning för branschen blir att de allmänna råden tas bort, skriver Mats Östlund.

...
Byggbranschen får sin frihet under ansvar

Med Möjligheternas byggregler får byggbranschen visa att man snabbare kan producera billigare byggnader med god kvalitet, lång livslängd, uppfylld säkerhet och på ett hållbart sätt. En stor utmaning för branschen blir att de allmänna råden tas bort, skriver Mats Östlund.

Mats Östlund Debatt

Informatör, Svensk Byggtjänst

Ikoniskt växthus rustas upp varsamt

Under restaureringen av Palmhuset i Göteborg behöver hundratals känsliga växter flyttas. I taket ska glas plockas ner ruta för ruta. Åtgärderna kräver engagemang, varsamhet och tålamod.

Ikoniskt växthus rustas upp varsamt

Under restaureringen av Palmhuset i Göteborg behöver hundratals känsliga växter flyttas. I taket ska glas plockas ner ruta för ruta. Åtgärderna kräver engagemang, varsamhet och tålamod.

Lärdomar från pandemin om vårdlokaler

Covid-19 pandemin ställde nya krav på lokaler för vård och omsorg. En rapport visar hur erfarenheterna kan användas i renoveringar och nyproduktion av dessa lokaler.

Lärdomar från pandemin om vårdlokaler

Covid-19 pandemin ställde nya krav på lokaler för vård och omsorg. En rapport visar hur erfarenheterna kan användas i renoveringar och nyproduktion av dessa lokaler.

Kritik mot förslaget om nya byggregler

Byggreglerna ska bli tydligare och enklare menar Boverket. I remissvaren utrycks dock en oro att kraven är för vaga. Verifieringen blir problematisk och tidsplanen är för kort.

Kritik mot förslaget om nya byggregler

Byggreglerna ska bli tydligare och enklare menar Boverket. I remissvaren utrycks dock en oro att kraven är för vaga. Verifieringen blir problematisk och tidsplanen är för kort.

Även svagt buller påverkar hälsan negativt

Ny forskning visar att koncentrationsförmågan påverkas betydligt även av svagt trafikbuller. Uppluckringen av byggreglerna har lett till att problemen förvärrats, menar professor Wolfgang Kropp, vid Chalmers.

Även svagt buller påverkar hälsan negativt

Ny forskning visar att koncentrationsförmågan påverkas betydligt även av svagt trafikbuller. Uppluckringen av byggreglerna har lett till att problemen förvärrats, menar professor Wolfgang Kropp, vid Chalmers.

Bygger om lokaler till lägenheter

Oanvända cykelförråd, vindar, kontor, mangelrum och torkrum görs om till små lägenheter. Bakom satsningen står Ängelholmshem.

Bygger om lokaler till lägenheter

Oanvända cykelförråd, vindar, kontor, mangelrum och torkrum görs om till små lägenheter. Bakom satsningen står Ängelholmshem.

Skärpta krav för Svanenmärkt byggande

Svanen har höjt kraven för klimat, cirkulär ekonomi och biologisk mångfald vid byggande av bostadshus, förskolor och skolor. Nytt är också att kontorsbyggnader kan Svanenmärkas.

Skärpta krav för Svanenmärkt byggande

Svanen har höjt kraven för klimat, cirkulär ekonomi och biologisk mångfald vid byggande av bostadshus, förskolor och skolor. Nytt är också att kontorsbyggnader kan Svanenmärkas.

Bristande hantering av asbest

Okunnigheten om asbest i byggnader är stor. Yrkesverksamma och privatpersoner behöver lära sig mer. Det visar en ny rapport från Boverket.

Bristande hantering av asbest

Okunnigheten om asbest i byggnader är stor. Yrkesverksamma och privatpersoner behöver lära sig mer. Det visar en ny rapport från Boverket.

Förslag på gränsvärden för nya byggnader

Boverket har lämnat förslag som kan påskynda införandet av gränsvärden för byggnader och utvidga tillämpningen av klimatdeklarationer. De föreslår en klimatdeklaration som omfattar hela byggnadens livscykel.

Förslag på gränsvärden för nya byggnader

Boverket har lämnat förslag som kan påskynda införandet av gränsvärden för byggnader och utvidga tillämpningen av klimatdeklarationer. De föreslår en klimatdeklaration som omfattar hela byggnadens livscykel.

Andra remissrundan för nya byggregler

Den stora översynen av Boverkets byggregler, BBR, går in i sin slutfas. Nu har Boverket skickat ut sex remisser till nya föreskrifter.

Andra remissrundan för nya byggregler

Den stora översynen av Boverkets byggregler, BBR, går in i sin slutfas. Nu har Boverket skickat ut sex remisser till nya föreskrifter.