Varan har lagts till i varukorgen
Så handlade de upp ljus som tjänst

Skolfastigheterna i Bollnäs kommun tog ett helhetsgrepp kring belysningen. Ett projekt med hållbar upphandling gav en bättre lärmiljö och en lägre kostnad än en traditionell lösning.

Så handlade de upp ljus som tjänst

Skolfastigheterna i Bollnäs kommun tog ett helhetsgrepp kring belysningen. Ett projekt med hållbar upphandling gav en bättre lärmiljö och en lägre kostnad än en traditionell lösning.

AB, ABK och ABT som digital tjänst

Byggjura är en ny tjänst, baserad på standardavtalen AB, ABK och ABT. Genom att digitalisera avtalsprocessen är förhoppningen att den på sikt ska bidra till att minska tvister i samhällsbyggnadssektorn.

AB, ABK och ABT som digital tjänst

Byggjura är en ny tjänst, baserad på standardavtalen AB, ABK och ABT. Genom att digitalisera avtalsprocessen är förhoppningen att den på sikt ska bidra till att minska tvister i samhällsbyggnadssektorn.

Projektledare åtalades för brott - frias

Tolv personer utan arbetstillstånd arbetade vid bygget av Northvolts fabrik i Skellefteå. Företaget och en projektledare misstänktes för brott mot utlänningslagen. Nu har båda friats av tingsrätten.

Projektledare åtalades för brott - frias

Tolv personer utan arbetstillstånd arbetade vid bygget av Northvolts fabrik i Skellefteå. Företaget och en projektledare misstänktes för brott mot utlänningslagen. Nu har båda friats av tingsrätten.

Bristande takstegar återkallas inte

Stegdistributören behöver inte återkalla takstegar som saknar rätt dokumentation. Det avgör Mark- och miljööverdomstolen.

Bristande takstegar återkallas inte

Stegdistributören behöver inte återkalla takstegar som saknar rätt dokumentation. Det avgör Mark- och miljööverdomstolen.

Stora skillnader i kommuners ledtider för byggande

Nationellt Ledtidsindex har lanserats. Det är en ny årlig kartläggning av detaljplane- och bygglovsprocesserna som visar på stora skillnader i effektivitet mellan landets kommuner.

Stora skillnader i kommuners ledtider för byggande

Nationellt Ledtidsindex har lanserats. Det är en ny årlig kartläggning av detaljplane- och bygglovsprocesserna som visar på stora skillnader i effektivitet mellan landets kommuner.

Förslag till nya kommunala föreskrifter för VA

Svenskt vatten har tagit fram ett nytt förslag för kommunala föreskrifter för användning av den allmänna VA-anläggningen, ABVA. Många nyheter finns vad gäller dagvatten.

Förslag till nya kommunala föreskrifter för VA

Svenskt vatten har tagit fram ett nytt förslag för kommunala föreskrifter för användning av den allmänna VA-anläggningen, ABVA. Många nyheter finns vad gäller dagvatten.

Många gör fel vid utstationeringar

Det blir ofta fel i utstationeringen av personer på byggarbetsplatser. För krångligt och svårt att följa reglerna menar Byggföretagen. Nya lösningar behövs, anser man.

Många gör fel vid utstationeringar

Det blir ofta fel i utstationeringen av personer på byggarbetsplatser. För krångligt och svårt att följa reglerna menar Byggföretagen. Nya lösningar behövs, anser man.

Analys: Juridiken vid prisökning i entreprenader

Entreprenadavtal är ofta komplexa. En fråga som ofta uppstår är hur parterna ska hantera situationer där kostnaderna för bland annat material ökar väsentligt under entreprenadtiden. Domstolsavgöranden saknas, skriver advokat Stefan Olsson i en analys.

Analys: Juridiken vid prisökning i entreprenader

Entreprenadavtal är ofta komplexa. En fråga som ofta uppstår är hur parterna ska hantera situationer där kostnaderna för bland annat material ökar väsentligt under entreprenadtiden. Domstolsavgöranden saknas, skriver advokat Stefan Olsson i en analys.

Ändrade krav i Trafikverkets kontrakt för basunderhåll

Myndigheten ändrar och för in nya krav i nya kontrakt för Basunderhåll väg. Bland annat kommer krav på minskad klimatpåverkan från fordon. Samtidigt ska det bli lättare att hantera avvikelser.

Ändrade krav i Trafikverkets kontrakt för basunderhåll

Myndigheten ändrar och för in nya krav i nya kontrakt för Basunderhåll väg. Bland annat kommer krav på minskad klimatpåverkan från fordon. Samtidigt ska det bli lättare att hantera avvikelser.

Vägledande dom om detaljplans påverkan

En strid om en detaljplan i Österåkers kommun har nu avgjorts i Högsta domstolen. Den vägledande domen tar upp frågan om proportionalitetsbedömning vid beslut om detaljplan.

Vägledande dom om detaljplans påverkan

En strid om en detaljplan i Österåkers kommun har nu avgjorts i Högsta domstolen. Den vägledande domen tar upp frågan om proportionalitetsbedömning vid beslut om detaljplan.

Servitut ska sällan beaktas vid bygglov

Bara i undantagsfall ska påverkan på ett servitut beaktas i ett bygglovsärende. Det anser Högsta domstolen i en ny dom.

Servitut ska sällan beaktas vid bygglov

Bara i undantagsfall ska påverkan på ett servitut beaktas i ett bygglovsärende. Det anser Högsta domstolen i en ny dom.

Upphäver detaljplan – gatunätets höjd för otydlig

En detaljplan togs fram för ett område med industrifastigheter. Men hur gatunätet ska förhålla sig till kvartersmarken var inte tydligt angivet. Därför upphävs detaljplanen.

Upphäver detaljplan – gatunätets höjd för otydlig

En detaljplan togs fram för ett område med industrifastigheter. Men hur gatunätet ska förhålla sig till kvartersmarken var inte tydligt angivet. Därför upphävs detaljplanen.

Avskedade snickaren får ersättning

Snickaren som fick sparken på grund av vård av barn har nu fått ersättning. Den tidigare arbetsgivaren har betalat ut den summa som DO begärde.

Avskedade snickaren får ersättning

Snickaren som fick sparken på grund av vård av barn har nu fått ersättning. Den tidigare arbetsgivaren har betalat ut den summa som DO begärde.

Vill tillåta längre tid för vattenverksamhet

Vissa typer av arbeten som görs i och kring vatten ska få möjlighet att få pågå längre. Det vill regeringen som föreslår ändringar i miljöbalken.

Vill tillåta längre tid för vattenverksamhet

Vissa typer av arbeten som görs i och kring vatten ska få möjlighet att få pågå längre. Det vill regeringen som föreslår ändringar i miljöbalken.

Ny funktion ska upptäcka brottslighet på byggen

För att lättare stoppa kriminalitet som finns på byggarbetsplatserna upprättas en ny enhet: Svensk Byggkontroll. Fack och arbetsgivare ska tillsammans komma åt företag som ägnar sig åt arbetslivskriminalitet.

Ny funktion ska upptäcka brottslighet på byggen

För att lättare stoppa kriminalitet som finns på byggarbetsplatserna upprättas en ny enhet: Svensk Byggkontroll. Fack och arbetsgivare ska tillsammans komma åt företag som ägnar sig åt arbetslivskriminalitet.

Kritik för att upphandling av vägarbete ändrades

En kommun i Stockholms län får kritik av Konkurrensverket. Saken gäller en ändrad upphandling för ombyggnation av en väg. Enligt myndigheten var det en otillåten direktupphandling.

Kritik för att upphandling av vägarbete ändrades

En kommun i Stockholms län får kritik av Konkurrensverket. Saken gäller en ändrad upphandling för ombyggnation av en väg. Enligt myndigheten var det en otillåten direktupphandling.

Skilda åsikter om andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning av bostäder har ökat kraftigt under det senaste året. Bland landets bostadsrättsägare går åsikterna isär. De flesta tycker det är okej att hyra ut i andra hand, men vissa tycker att det borde vara helt förbjudet.

Skilda åsikter om andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning av bostäder har ökat kraftigt under det senaste året. Bland landets bostadsrättsägare går åsikterna isär. De flesta tycker det är okej att hyra ut i andra hand, men vissa tycker att det borde vara helt förbjudet.

Företag får böta efter dödsolycka i bergtäkt

En ung grävmaskinist dog efter att dolt sprängmedel detonerade i en bergtäkt. Åtta år efter dödsolyckan straffas företaget som äger täkten med en företagsbot.

Företag får böta efter dödsolycka i bergtäkt

En ung grävmaskinist dog efter att dolt sprängmedel detonerade i en bergtäkt. Åtta år efter dödsolyckan straffas företaget som äger täkten med en företagsbot.

Så funkar EU:s nya direktiv om hållbarhetsrapportering

Ett nytt EU-direktiv om hållbarhetsrapportering har antagits. Sveriges Allmännytta bedömer att 45 medlemsbolag omfattas. Rikard Silverfur på Fastighetsägarna ser en risk att rapporteringskraven tar resurser från hållbarhetsinvesteringar. "Det kan inte vara EU:s avsikt", säger han.

Så funkar EU:s nya direktiv om hållbarhetsrapportering

Ett nytt EU-direktiv om hållbarhetsrapportering har antagits. Sveriges Allmännytta bedömer att 45 medlemsbolag omfattas. Rikard Silverfur på Fastighetsägarna ser en risk att rapporteringskraven tar resurser från hållbarhetsinvesteringar. "Det kan inte vara EU:s avsikt", säger han.

Får skadestånd för skadad värmekabel

Peab måste ersätta en privatperson för en skadad värmekabel i en avgrävd vattenledning. Enligt Mark- och miljööverdomstolen är det bevisat att avgrävningen orsakade skadan.

Får skadestånd för skadad värmekabel

Peab måste ersätta en privatperson för en skadad värmekabel i en avgrävd vattenledning. Enligt Mark- och miljööverdomstolen är det bevisat att avgrävningen orsakade skadan.