Varan har lagts till i varukorgen
Nya testanläggningar ska påskynda elektrifieringen

En omfattande satsning på el- och laddfordon genomförs i Sverige. Vid tre nya anläggningar ska innovativa koncept testas och utvärderas.

Nya testanläggningar ska påskynda elektrifieringen

En omfattande satsning på el- och laddfordon genomförs i Sverige. Vid tre nya anläggningar ska innovativa koncept testas och utvärderas.

Vägledning för hållbart byggande

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har tagit fram en ny vägledning för hållbart byggande. Den innehåller konkreta råd och beskrivande exempel på metodik för arbetet.

Vägledning för hållbart byggande

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har tagit fram en ny vägledning för hållbart byggande. Den innehåller konkreta råd och beskrivande exempel på metodik för arbetet.

Andreas Holmgren vill se tuffa klimatmål bli verklighet

Andreas Holmgren tog de första stegen för att bilda klimatinitiativet LFM30 i Malmö. Möt en driven och drivande hållbarhetschef, som har testat att låta AI klimatberäkna ett stambyte.

Andreas Holmgren vill se tuffa klimatmål bli verklighet

Andreas Holmgren tog de första stegen för att bilda klimatinitiativet LFM30 i Malmö. Möt en driven och drivande hållbarhetschef, som har testat att låta AI klimatberäkna ett stambyte.

Skillnader mellan klimatdeklarationer i Norden

Det finns olikheter i klimatdeklarationers krav på geokonstruktioner och i gränsvärden för klimatpåverkan i de nordiska länderna. Det visar en rapport från Statens geotekniska institut, SGI.

Skillnader mellan klimatdeklarationer i Norden

Det finns olikheter i klimatdeklarationers krav på geokonstruktioner och i gränsvärden för klimatpåverkan i de nordiska länderna. Det visar en rapport från Statens geotekniska institut, SGI.

Gemensamt upprop mot arbetslivskriminalitet

Bättre möjligheter till systematiserade kontroller via ID06-systemet. Det kräver elva organisationer i samhällsbyggnadssektorn i ett öppet brev till rättsvårdande myndigheter och ledamöter i berörda riksdagsutskott.

Gemensamt upprop mot arbetslivskriminalitet

Bättre möjligheter till systematiserade kontroller via ID06-systemet. Det kräver elva organisationer i samhällsbyggnadssektorn i ett öppet brev till rättsvårdande myndigheter och ledamöter i berörda riksdagsutskott.

Fokus på hyresgäster vid renovering

I 42 renoveringsprojekt har de boendes situation undersökts. Bostadsbolag kan använda underlagen i studien när de planerar renovering eller kommunicerar med hyresgäster.

Fokus på hyresgäster vid renovering

I 42 renoveringsprojekt har de boendes situation undersökts. Bostadsbolag kan använda underlagen i studien när de planerar renovering eller kommunicerar med hyresgäster.

Dig-It Lab ska minska fastigheters miljöpåverkan

Ett nytt kompetenscentrum har öppnat vid KTH. Syftet med Dig-IT Lab är att minska byggnaders miljöpåverkan genom digitalisering.

Dig-It Lab ska minska fastigheters miljöpåverkan

Ett nytt kompetenscentrum har öppnat vid KTH. Syftet med Dig-IT Lab är att minska byggnaders miljöpåverkan genom digitalisering.

Albano – nya länken mellan universiteten

Ett nytt universitetsområde har slagit upp dörrarna i Stockholm. Med universitetslokaler, studentlägenheter och platser för forskning finns här utrymme för delar av både Stockholms universitet och KTH.

Albano – nya länken mellan universiteten

Ett nytt universitetsområde har slagit upp dörrarna i Stockholm. Med universitetslokaler, studentlägenheter och platser för forskning finns här utrymme för delar av både Stockholms universitet och KTH.

Bara eldrivna maskiner vid asfaltsläggning

Peab asfalt har låtit utföra ett asfaltsprojekt där bara eldrivna maskiner användes. Något som minskat koldioxidutsläppen.

Bara eldrivna maskiner vid asfaltsläggning

Peab asfalt har låtit utföra ett asfaltsprojekt där bara eldrivna maskiner användes. Något som minskat koldioxidutsläppen.

Bygglyftet är igång – söker elinstallatör

Nåiden Infra är första piloten i Installatörsföretagens och Byggföretagens nya program Bygglyftet. Genom Bygglyftet ska företag få stöd i att utvecklas inom produktivitet, hållbarhet och digitalisering.

Bygglyftet är igång – söker elinstallatör

Nåiden Infra är första piloten i Installatörsföretagens och Byggföretagens nya program Bygglyftet. Genom Bygglyftet ska företag få stöd i att utvecklas inom produktivitet, hållbarhet och digitalisering.

Storsatsar på renoveringsforskning

Det behövs mer fokus på att omvandla, utveckla och renovera befintliga byggnader och områden. Därför satsar Formas 40 miljoner kronor på praktiknära forskning om renovering.

Storsatsar på renoveringsforskning

Det behövs mer fokus på att omvandla, utveckla och renovera befintliga byggnader och områden. Därför satsar Formas 40 miljoner kronor på praktiknära forskning om renovering.

Gratis utbildning i affärsetik

Etikforum har tagit fram en kostnadsfri e-utbildning i affärsetik på svenska och engelska. Den omfattar grunderna i korruptionsbekämpning.

Gratis utbildning i affärsetik

Etikforum har tagit fram en kostnadsfri e-utbildning i affärsetik på svenska och engelska. Den omfattar grunderna i korruptionsbekämpning.

Byggcheferna: Ett omfattande förändringsarbete krävs

I allt förändringsarbete är chefer på alla nivåer nyckelpersoner, och de är avgörande för att lyckas med klimatarbetet inom samhällsbyggnadsbranschen. Det är en slutsats i en färsk rapport.

Byggcheferna: Ett omfattande förändringsarbete krävs

I allt förändringsarbete är chefer på alla nivåer nyckelpersoner, och de är avgörande för att lyckas med klimatarbetet inom samhällsbyggnadsbranschen. Det är en slutsats i en färsk rapport.

Ljusföroreningarna måste minska

Den ökande belysningen nattetid utgör ett hot mot många arter och organismer. Nu behövs åtgärder mot detta anser forskare.

Ljusföroreningarna måste minska

Den ökande belysningen nattetid utgör ett hot mot många arter och organismer. Nu behövs åtgärder mot detta anser forskare.

Bättre konstruktioner kan begränsa bränder i trähus

Noggrannare detaljutformning vid takfötterna samt brandavskiljare i vindsgolvet och väggarna skulle kunna förhindra bränder i trähus från att sprida sig. Det menar forskaren Daniel Brandon.

Bättre konstruktioner kan begränsa bränder i trähus

Noggrannare detaljutformning vid takfötterna samt brandavskiljare i vindsgolvet och väggarna skulle kunna förhindra bränder i trähus från att sprida sig. Det menar forskaren Daniel Brandon.

De lär sig miljömässig förvaltning

Samtliga miljövärdar hos bostadsbolaget Familjebostäder ska utbildas i miljömässig förvaltning. Bland annat får de lära sig olika sätt att gynna den biologiska mångfalden  

De lär sig miljömässig förvaltning

Samtliga miljövärdar hos bostadsbolaget Familjebostäder ska utbildas i miljömässig förvaltning. Bland annat får de lära sig olika sätt att gynna den biologiska mångfalden  

"Från början mötte jag mycket fördomar och främlingsfientlighet"

Mariam Mohammedamin arbetar som arbetsledare på Tommy Byggare i Göteborg. Som Årets byggkvinna 2023 vill hon fortsätta förändra branschen till att bli mer inkluderande.

"Från början mötte jag mycket fördomar och främlingsfientlighet"

Mariam Mohammedamin arbetar som arbetsledare på Tommy Byggare i Göteborg. Som Årets byggkvinna 2023 vill hon fortsätta förändra branschen till att bli mer inkluderande.

”Många lider i onödan”

Äldre är särskilt känsliga för värme, och värmeböljorna blir fler framöver. Byggkoll har pratat med Christofer Åström, Umeå universitet, som forskar om hur höga temperaturer påverkar vår hälsa.

”Många lider i onödan”

Äldre är särskilt känsliga för värme, och värmeböljorna blir fler framöver. Byggkoll har pratat med Christofer Åström, Umeå universitet, som forskar om hur höga temperaturer påverkar vår hälsa.

Tre kommuner - så kravställer vi kyla på äldreboende

Byggkoll har frågat tre kommuner om hur de arbetar för att klara höga temperaturer på sina äldreboenden. Strategierna skiljer sig åt.

Tre kommuner - så kravställer vi kyla på äldreboende

Byggkoll har frågat tre kommuner om hur de arbetar för att klara höga temperaturer på sina äldreboenden. Strategierna skiljer sig åt.

Svårt att klara både temperatur- och energikrav

Det är en utmaning att se till att temperaturen på äldreboendet inte blir för hög, klara ekonomin och samtidigt nå uppsatta miljö- och energimål. Det menar alla tre kommuner som Byggkoll frågat.

Svårt att klara både temperatur- och energikrav

Det är en utmaning att se till att temperaturen på äldreboendet inte blir för hög, klara ekonomin och samtidigt nå uppsatta miljö- och energimål. Det menar alla tre kommuner som Byggkoll frågat.