Varan har lagts till i varukorgen
Ny metod för utvärdering av mikronät

Hur ska tillförlitligheten i ett mikronät utvärderas? Det har ett projekt inom Energiforsk undersökt. I slutrapporten presenteras en metod.

Ny metod för utvärdering av mikronät

Hur ska tillförlitligheten i ett mikronät utvärderas? Det har ett projekt inom Energiforsk undersökt. I slutrapporten presenteras en metod.

Skillnader mellan klimatdeklarationer i Norden

Det finns olikheter i klimatdeklarationers krav på geokonstruktioner och i gränsvärden för klimatpåverkan i de nordiska länderna. Det visar en rapport från Statens geotekniska institut, SGI.

Skillnader mellan klimatdeklarationer i Norden

Det finns olikheter i klimatdeklarationers krav på geokonstruktioner och i gränsvärden för klimatpåverkan i de nordiska länderna. Det visar en rapport från Statens geotekniska institut, SGI.

Fokus på hyresgäster vid renovering

I 42 renoveringsprojekt har de boendes situation undersökts. Bostadsbolag kan använda underlagen i studien när de planerar renovering eller kommunicerar med hyresgäster.

Fokus på hyresgäster vid renovering

I 42 renoveringsprojekt har de boendes situation undersökts. Bostadsbolag kan använda underlagen i studien när de planerar renovering eller kommunicerar med hyresgäster.

Mikronät stöttar ö vid strömavbrott

På en liten ö har ett lokalt energisystem, med energilager och solceller, installerats. Mikronätet med ödrift är ett forsknings- och utvecklingsprojekt för att lära hur sådana nät kan användas i större skala i framtiden.

Mikronät stöttar ö vid strömavbrott

På en liten ö har ett lokalt energisystem, med energilager och solceller, installerats. Mikronätet med ödrift är ett forsknings- och utvecklingsprojekt för att lära hur sådana nät kan användas i större skala i framtiden.

Storsatsar på renoveringsforskning

Det behövs mer fokus på att omvandla, utveckla och renovera befintliga byggnader och områden. Därför satsar Formas 40 miljoner kronor på praktiknära forskning om renovering.

Storsatsar på renoveringsforskning

Det behövs mer fokus på att omvandla, utveckla och renovera befintliga byggnader och områden. Därför satsar Formas 40 miljoner kronor på praktiknära forskning om renovering.

Ljusföroreningarna måste minska

Den ökande belysningen nattetid utgör ett hot mot många arter och organismer. Nu behövs åtgärder mot detta anser forskare.

Ljusföroreningarna måste minska

Den ökande belysningen nattetid utgör ett hot mot många arter och organismer. Nu behövs åtgärder mot detta anser forskare.

Bättre konstruktioner kan begränsa bränder i trähus

Noggrannare detaljutformning vid takfötterna samt brandavskiljare i vindsgolvet och väggarna skulle kunna förhindra bränder i trähus från att sprida sig. Det menar forskaren Daniel Brandon.

Bättre konstruktioner kan begränsa bränder i trähus

Noggrannare detaljutformning vid takfötterna samt brandavskiljare i vindsgolvet och väggarna skulle kunna förhindra bränder i trähus från att sprida sig. Det menar forskaren Daniel Brandon.

”Många lider i onödan”

Äldre är särskilt känsliga för värme, och värmeböljorna blir fler framöver. Byggkoll har pratat med Christofer Åström, Umeå universitet, som forskar om hur höga temperaturer påverkar vår hälsa.

”Många lider i onödan”

Äldre är särskilt känsliga för värme, och värmeböljorna blir fler framöver. Byggkoll har pratat med Christofer Åström, Umeå universitet, som forskar om hur höga temperaturer påverkar vår hälsa.

Rise ska öka EU:s kompetens inom träbyggande

Genom att skapa utbildningar om byggprocesser i trä och hållbart byggande ska Rise vara med och skapa hållbara, vackra och inkluderande samhällen i Europa.

Rise ska öka EU:s kompetens inom träbyggande

Genom att skapa utbildningar om byggprocesser i trä och hållbart byggande ska Rise vara med och skapa hållbara, vackra och inkluderande samhällen i Europa.

Energiåtgången vid torkning av betong ska halveras

I ett Vinnova-finansierat projekt vill man minska energiåtgången i torkprocesser för betong och flytspackel. Sensorer som känner av fuktnivå och temperatur ska göra att man bättre kan styra de värmefläktar som används vid torkning.

Energiåtgången vid torkning av betong ska halveras

I ett Vinnova-finansierat projekt vill man minska energiåtgången i torkprocesser för betong och flytspackel. Sensorer som känner av fuktnivå och temperatur ska göra att man bättre kan styra de värmefläktar som används vid torkning.

Perspektiv på framtidens byggande

I en publikation ger tolv studenter perspektiv på framtidens byggande. Det är ett resultat från den forskningsinriktade utbildningen Byggnadskonst vid Kungliga Konsthögskolan.

Perspektiv på framtidens byggande

I en publikation ger tolv studenter perspektiv på framtidens byggande. Det är ett resultat från den forskningsinriktade utbildningen Byggnadskonst vid Kungliga Konsthögskolan.

Forskning ska ge mer klimatsäkra järnvägar

En ny plattform ska ge bättre beslut om järnvägsunderhåll och -satsningar i framtiden. Det hoppas forskare i Luleå, som utvecklat en modell som tar hänsyn till klimatförändringarna.

Forskning ska ge mer klimatsäkra järnvägar

En ny plattform ska ge bättre beslut om järnvägsunderhåll och -satsningar i framtiden. Det hoppas forskare i Luleå, som utvecklat en modell som tar hänsyn till klimatförändringarna.

God chans att återvinna klimatreducerad betong

Allt mer ny betong innehåller en högre andel av alternativ till cement. I en studie har möjligheten att återvinna klimatreducerad betong undersökts. Resultaten är lovande.

God chans att återvinna klimatreducerad betong

Allt mer ny betong innehåller en högre andel av alternativ till cement. I en studie har möjligheten att återvinna klimatreducerad betong undersökts. Resultaten är lovande.

Fastighetsvärdering vid renovering

En studie från LTH, Lunds tekniska högskola, kartlägger hinder och möjligheter vid renovering kontra att bygga nytt samt hur detta är kopplat till fastighetsvärdet.

Fastighetsvärdering vid renovering

En studie från LTH, Lunds tekniska högskola, kartlägger hinder och möjligheter vid renovering kontra att bygga nytt samt hur detta är kopplat till fastighetsvärdet.

Tre tekniker för energilagring

Med bättre teknik för energilagring går det att öka användningen av förnybar energi. På ett webbinarium presenterades tre olika tekniker och projekt inom programmet Termo.

Tre tekniker för energilagring

Med bättre teknik för energilagring går det att öka användningen av förnybar energi. På ett webbinarium presenterades tre olika tekniker och projekt inom programmet Termo.

Gröna växtväggar effektivt mot föroreningar

Det finns många fördelar med att anlägga gröna växtväggar. De binder koldioxid och bidrar till ökad biologisk mångfald. På HSB Living Lab pågår flera projekt, bland annat om hur växtväggar bäst förvaltas.

Gröna växtväggar effektivt mot föroreningar

Det finns många fördelar med att anlägga gröna växtväggar. De binder koldioxid och bidrar till ökad biologisk mångfald. På HSB Living Lab pågår flera projekt, bland annat om hur växtväggar bäst förvaltas.

Gatustädning kan öka och minska mikroplast

Det finns goda möjligheter att få bort mikroplast från vägarna genom gatustädning. Men ny forskning visar också att städmaskinerna samtidigt kan öka mängden av mikroplast.

Gatustädning kan öka och minska mikroplast

Det finns goda möjligheter att få bort mikroplast från vägarna genom gatustädning. Men ny forskning visar också att städmaskinerna samtidigt kan öka mängden av mikroplast.

Minskade olyckor inom flyget kan hjälpa byggbranschen

Genom att hämta kunskap från flygbranschen ska forskare minska olyckorna i den drabbade byggbranschen.

Minskade olyckor inom flyget kan hjälpa byggbranschen

Genom att hämta kunskap från flygbranschen ska forskare minska olyckorna i den drabbade byggbranschen.

11 träd - så bra fångar de luftföroreningar

Träd är bra på att ta upp luftföroreningar genom sina barr och löv. Men det kan skilja en del mellan arterna hur bra de är. Här är resultaten för 11 olika trädarter.

11 träd - så bra fångar de luftföroreningar

Träd är bra på att ta upp luftföroreningar genom sina barr och löv. Men det kan skilja en del mellan arterna hur bra de är. Här är resultaten för 11 olika trädarter.

Stora miljönyttor med rätt val av trädart

Träd väljs ofta av estetiska skäl och deras andra egenskaper glöms bort. Ny forskning visar hur bra de är på att ta upp luftföroreningar. Något som kan skilja stort mellan trädarterna.

Stora miljönyttor med rätt val av trädart

Träd väljs ofta av estetiska skäl och deras andra egenskaper glöms bort. Ny forskning visar hur bra de är på att ta upp luftföroreningar. Något som kan skilja stort mellan trädarterna.