Varan har lagts till i varukorgen
Ny metod för utvärdering av mikronät

Hur ska tillförlitligheten i ett mikronät utvärderas? Det har ett projekt inom Energiforsk undersökt. I slutrapporten presenteras en metod.

Ny metod för utvärdering av mikronät

Hur ska tillförlitligheten i ett mikronät utvärderas? Det har ett projekt inom Energiforsk undersökt. I slutrapporten presenteras en metod.

Mikronät stöttar ö vid strömavbrott

På en liten ö har ett lokalt energisystem, med energilager och solceller, installerats. Mikronätet med ödrift är ett forsknings- och utvecklingsprojekt för att lära hur sådana nät kan användas i större skala i framtiden.

Mikronät stöttar ö vid strömavbrott

På en liten ö har ett lokalt energisystem, med energilager och solceller, installerats. Mikronätet med ödrift är ett forsknings- och utvecklingsprojekt för att lära hur sådana nät kan användas i större skala i framtiden.

Åtgärder för befintlig och framtida kärnkraft

Lagändringar behövs för att kunna inför ny reaktorteknik och nya driftmodeller för kärnkraft. Det konstaterar Strålsäkerhetsmyndigheten.

Åtgärder för befintlig och framtida kärnkraft

Lagändringar behövs för att kunna inför ny reaktorteknik och nya driftmodeller för kärnkraft. Det konstaterar Strålsäkerhetsmyndigheten.

Här används erfarenheterna från Simris

Energilösningarna i pilotprojektet Simris skalas nu upp och håller på att implementeras i ett miljonprogramområde i Malmö.

Här används erfarenheterna från Simris

Energilösningarna i pilotprojektet Simris skalas nu upp och håller på att implementeras i ett miljonprogramområde i Malmö.

Erfarenheter av byggnadsintegrerade solceller

Intresset för byggnadsintegrerade solceller, BIPV, ökar. Nätverken Bebo och Belok arbetar därför med att sprida erfarenheter och öka kunskapen kring BIPV-implementering i byggprojekt.

Erfarenheter av byggnadsintegrerade solceller

Intresset för byggnadsintegrerade solceller, BIPV, ökar. Nätverken Bebo och Belok arbetar därför med att sprida erfarenheter och öka kunskapen kring BIPV-implementering i byggprojekt.

Stabil energiförsörjning trots stora störningar

Energiförsörjningen fungerade bra under förra året trots omfattande leveransstörningar och höga energipriser. Det visar en rapport från Energimyndigheten.

Stabil energiförsörjning trots stora störningar

Energiförsörjningen fungerade bra under förra året trots omfattande leveransstörningar och höga energipriser. Det visar en rapport från Energimyndigheten.

Vägledningar till säkra elinstallationer

Vid Elfack presenterade Installatörsföretagen två nya handböcker. Den ena ska hjälpa branschen att förstå Elinstallationsreglerna bättre, den andra ge säkrare installationer av solceller.

Vägledningar till säkra elinstallationer

Vid Elfack presenterade Installatörsföretagen två nya handböcker. Den ena ska hjälpa branschen att förstå Elinstallationsreglerna bättre, den andra ge säkrare installationer av solceller.

Forskning om egenanvändning av solel

Eksta Bostads AB har i ett projekt utvärderat metoder för att öka lönsamheten i solcellsanläggningar i bebyggd miljö. Detta har gjorts genom installation av ett mikronät samt upprättande av en modell för involvering av brukare.

Forskning om egenanvändning av solel

Eksta Bostads AB har i ett projekt utvärderat metoder för att öka lönsamheten i solcellsanläggningar i bebyggd miljö. Detta har gjorts genom installation av ett mikronät samt upprättande av en modell för involvering av brukare.

Förskola byggs med eldrivna maskiner

EUs första elektrifierade byggarbetsplats kommer snart att finnas i Östersund. Där ska en förskola byggas med eldrivna maskiner.

Förskola byggs med eldrivna maskiner

EUs första elektrifierade byggarbetsplats kommer snart att finnas i Östersund. Där ska en förskola byggas med eldrivna maskiner.

Flyttbara solcellsmoduler för byggbodar

Ikano Bostad har tagit fram robusta och stapelbara solcellsmoduler optimerade för byggbodar. Modulerna går enkelt att flytta från en etablering till en annan.

Flyttbara solcellsmoduler för byggbodar

Ikano Bostad har tagit fram robusta och stapelbara solcellsmoduler optimerade för byggbodar. Modulerna går enkelt att flytta från en etablering till en annan.

Så ska framtidens elsystem byggas

Sveriges elsystem behöver rustas upp och byggas ut för att klara omställningen till ett fossilfritt samhälle. I en nyligen släppt rapport presenterar NCC en rad förslag till reformer för att skynda på utbyggnaden.

Så ska framtidens elsystem byggas

Sveriges elsystem behöver rustas upp och byggas ut för att klara omställningen till ett fossilfritt samhälle. I en nyligen släppt rapport presenterar NCC en rad förslag till reformer för att skynda på utbyggnaden.

Ökade kostnader för solelproducenter

Energimarknadsinspektionen anser att småskaliga elproducenter inte längre ska få reducerad nätavgift. Anledningen är att det inte är förenligt med EU:s elmarknadsförordning.

Ökade kostnader för solelproducenter

Energimarknadsinspektionen anser att småskaliga elproducenter inte längre ska få reducerad nätavgift. Anledningen är att det inte är förenligt med EU:s elmarknadsförordning.

Vägledning för klimateffektiv solenergi

Forskare från Rise har tagit fram en vägledning för klimateffektiv förvaltning av solcellsanläggningar. Vägledningen sammanfattar hur förvaltningen skall optimeras för att uppnå en hög klimatprestanda i ett livscykelperspektiv.

Vägledning för klimateffektiv solenergi

Forskare från Rise har tagit fram en vägledning för klimateffektiv förvaltning av solcellsanläggningar. Vägledningen sammanfattar hur förvaltningen skall optimeras för att uppnå en hög klimatprestanda i ett livscykelperspektiv.

De gör betong och energi av havreskal

Byggvesta och Eon tar till vara på havreskal från jordbruksindustrin. Genom att förbränna restprodukten kan de skapa en klimatvänligare betong och fjärrvärme.

De gör betong och energi av havreskal

Byggvesta och Eon tar till vara på havreskal från jordbruksindustrin. Genom att förbränna restprodukten kan de skapa en klimatvänligare betong och fjärrvärme.

Högt tryck på energi- och klimatrådgivningen

Söktrycket på den kommunala energi- och klimatrådgivningen är rekordhögt. År 2022 ökade antalet rådgivningar med drygt 80 procent jämfört med året innan, visar Energimyndighetens uppföljning.

Högt tryck på energi- och klimatrådgivningen

Söktrycket på den kommunala energi- och klimatrådgivningen är rekordhögt. År 2022 ökade antalet rådgivningar med drygt 80 procent jämfört med året innan, visar Energimyndighetens uppföljning.

Bostadsbolag med sikte på nära fördubblad solelsproduktion

Lokalt producerad el med solkraft ökar explosionsartat i Sverige. Intresset är stort hos många fastighetsbolag. Ett av dem, det kommunala bostadsbolaget i Lund, siktar på nästan en fördubbling till 2026.

Bostadsbolag med sikte på nära fördubblad solelsproduktion

Lokalt producerad el med solkraft ökar explosionsartat i Sverige. Intresset är stort hos många fastighetsbolag. Ett av dem, det kommunala bostadsbolaget i Lund, siktar på nästan en fördubbling till 2026.

Fem fastighetsbolag – så jobbar vi med solenergi

Fler och fler fastighetsägare installerar solkraft. Här berättar fem fastighetsbolag om sina planer och vilka utmaningar de har.

Fem fastighetsbolag – så jobbar vi med solenergi

Fler och fler fastighetsägare installerar solkraft. Här berättar fem fastighetsbolag om sina planer och vilka utmaningar de har.

Studie kring vindkraft i norr

Det ökade elbehovet i norra Sverige, med stålindustrins omställning och nya batterifabriker, kräver utbyggd vindkraft. En ny forskningsrapport har undersökt vilka flaskhalsar som finns för en sådan utbyggnad.

Studie kring vindkraft i norr

Det ökade elbehovet i norra Sverige, med stålindustrins omställning och nya batterifabriker, kräver utbyggd vindkraft. En ny forskningsrapport har undersökt vilka flaskhalsar som finns för en sådan utbyggnad.

Energiprosumenter ger ett flexiblare elsystem

Allt fler hushåll producerar egen el med hjälp av solceller. Ett projekt på Chalmers har studerat förutsättningarna för dessa prosumenter i framtidens elsystem.

Energiprosumenter ger ett flexiblare elsystem

Allt fler hushåll producerar egen el med hjälp av solceller. Ett projekt på Chalmers har studerat förutsättningarna för dessa prosumenter i framtidens elsystem.

Kraven på byggnaders energiprestanda skärps

Alla nya byggnader bör vara utsläppsfria från 2028, offentliga byggnader redan 2026. Det slås fast i ett omarbetat förslag till revideringen av EU-direktivet om byggnaders energiprestanda, EPBD.

Kraven på byggnaders energiprestanda skärps

Alla nya byggnader bör vara utsläppsfria från 2028, offentliga byggnader redan 2026. Det slås fast i ett omarbetat förslag till revideringen av EU-direktivet om byggnaders energiprestanda, EPBD.