Varan har lagts till i varukorgen
Nya testanläggningar ska påskynda elektrifieringen

En omfattande satsning på el- och laddfordon genomförs i Sverige. Vid tre nya anläggningar ska innovativa koncept testas och utvärderas.

Nya testanläggningar ska påskynda elektrifieringen

En omfattande satsning på el- och laddfordon genomförs i Sverige. Vid tre nya anläggningar ska innovativa koncept testas och utvärderas.

Mikronät stöttar ö vid strömavbrott

På en liten ö har ett lokalt energisystem, med energilager och solceller, installerats. Mikronätet med ödrift är ett forsknings- och utvecklingsprojekt för att lära hur sådana nät kan användas i större skala i framtiden.

Mikronät stöttar ö vid strömavbrott

På en liten ö har ett lokalt energisystem, med energilager och solceller, installerats. Mikronätet med ödrift är ett forsknings- och utvecklingsprojekt för att lära hur sådana nät kan användas i större skala i framtiden.

Så kan anslutningen av laddstationer effektiviseras

Energiföretagen Sverige har tagit fram goda råd för att underlätta anslutningsprocessen till elnätet för nya laddstationer. Råden vänder sig till både laddoperatörer och elnätsföretag.

Så kan anslutningen av laddstationer effektiviseras

Energiföretagen Sverige har tagit fram goda råd för att underlätta anslutningsprocessen till elnätet för nya laddstationer. Råden vänder sig till både laddoperatörer och elnätsföretag.

Oregistrerade elinstallationsföretag under lupp

Det finns i dag flera företag som utför elinstallationsarbete utan att vara registrerade hos Elsäkerhetsverket. Nu startar myndigheten en granskning för att få fler företag att registrera sig.

Oregistrerade elinstallationsföretag under lupp

Det finns i dag flera företag som utför elinstallationsarbete utan att vara registrerade hos Elsäkerhetsverket. Nu startar myndigheten en granskning för att få fler företag att registrera sig.

Handlingsplan för elsäkerhet vid extremväder

Översvämningar kan innebära en elsäkerhetsrisk. Elsäkerhetsverket har därför tagit fram en handlingsplan för klimatanpassning av elanläggningar. Nu har den uppdaterats.

Handlingsplan för elsäkerhet vid extremväder

Översvämningar kan innebära en elsäkerhetsrisk. Elsäkerhetsverket har därför tagit fram en handlingsplan för klimatanpassning av elanläggningar. Nu har den uppdaterats.

Uppdaterade kravdokument för elnätsbranschen

I oktober börjar fyra nya kravdokument från EBR att gälla. Kravdokumenten berör kabelförläggning, mätarbyte, utbildning för ESA samt luftledningsbyggnation för maskinförare.

Uppdaterade kravdokument för elnätsbranschen

I oktober börjar fyra nya kravdokument från EBR att gälla. Kravdokumenten berör kabelförläggning, mätarbyte, utbildning för ESA samt luftledningsbyggnation för maskinförare.

Checklista för EMC

EMC innebär att elprodukter och elektriska system inte ska störa varandra. Många känner inte till begreppet. Därför har SEK Svensk Elstandrad tagit fram en checklista till hjälp för den som planerar en elinstallation.

Checklista för EMC

EMC innebär att elprodukter och elektriska system inte ska störa varandra. Många känner inte till begreppet. Därför har SEK Svensk Elstandrad tagit fram en checklista till hjälp för den som planerar en elinstallation.

Karlskronas klimatpilot

På Blåportshöjden i Karlskrona tornar ett svart skifferhus upp sig. Här byggs Blå Port – netto noll-huset med speciallösningar för energi och hållbarhet.

Karlskronas klimatpilot

På Blåportshöjden i Karlskrona tornar ett svart skifferhus upp sig. Här byggs Blå Port – netto noll-huset med speciallösningar för energi och hållbarhet.

Ny e-tjänst för anmälan av EMC-störningar

Den som upplever att en elanläggning eller elprodukt stör annan elutrustning kan nu anmäla det till Elsäkerhetsverkets nya e-tjänst. Anmälan kan lämnas in anonymt.

Ny e-tjänst för anmälan av EMC-störningar

Den som upplever att en elanläggning eller elprodukt stör annan elutrustning kan nu anmäla det till Elsäkerhetsverkets nya e-tjänst. Anmälan kan lämnas in anonymt.

Antalet elolyckor fortsätter öka

Antalet elrelaterade olyckor bland yrkespersoner ökade 2022. Spänningsprovning eller frånkoppling hade kunnat förhindra flertalet av dem. Det visar en färsk rapport från Elsäkerhetsverket.

Antalet elolyckor fortsätter öka

Antalet elrelaterade olyckor bland yrkespersoner ökade 2022. Spänningsprovning eller frånkoppling hade kunnat förhindra flertalet av dem. Det visar en färsk rapport från Elsäkerhetsverket.

Ny utgåva av Elinstallationsreglerna

SEK Svensk Elstandard har lanserat en fjärde utgåva av Elinstallationsreglerna. Vid Elfack presenterades vad som är ändrat och nytt.

Ny utgåva av Elinstallationsreglerna

SEK Svensk Elstandard har lanserat en fjärde utgåva av Elinstallationsreglerna. Vid Elfack presenterades vad som är ändrat och nytt.

Vägledningar till säkra elinstallationer

Vid Elfack presenterade Installatörsföretagen två nya handböcker. Den ena ska hjälpa branschen att förstå Elinstallationsreglerna bättre, den andra ge säkrare installationer av solceller.

Vägledningar till säkra elinstallationer

Vid Elfack presenterade Installatörsföretagen två nya handböcker. Den ena ska hjälpa branschen att förstå Elinstallationsreglerna bättre, den andra ge säkrare installationer av solceller.

Tillgängligheten vid laddstationer har stora brister

Långt ifrån alla laddplatser för elbilar är tillgängliga för personer med funktionsvariation. Med dagens regelverk faller ansvaret för detta mellan stolarna. Organisationen Biofuel Region driver nu frågan om att få fram en ansvarig myndighet.

Tillgängligheten vid laddstationer har stora brister

Långt ifrån alla laddplatser för elbilar är tillgängliga för personer med funktionsvariation. Med dagens regelverk faller ansvaret för detta mellan stolarna. Organisationen Biofuel Region driver nu frågan om att få fram en ansvarig myndighet.

Handböcker uppdaterade efter nya elföreskrifter

De nya föreskrifterna gällande starkströmsanläggningar, ELSÄK-FS 2022:1-3, trädde i kraft i slutet av förra året. Elsäkerhetsverket har nu uppdaterat tre handböcker som påverkats av det nya regelverket.

Handböcker uppdaterade efter nya elföreskrifter

De nya föreskrifterna gällande starkströmsanläggningar, ELSÄK-FS 2022:1-3, trädde i kraft i slutet av förra året. Elsäkerhetsverket har nu uppdaterat tre handböcker som påverkats av det nya regelverket.

Handbok om kabeldimensionering i ny utgåva

SEK Svensk Elstandard har släppt en ny utgåva av Handbok 421 Kabeldimensionering. Den nya utgåvan är helt omarbetad och texten är utformad som en vägledning.

Handbok om kabeldimensionering i ny utgåva

SEK Svensk Elstandard har släppt en ny utgåva av Handbok 421 Kabeldimensionering. Den nya utgåvan är helt omarbetad och texten är utformad som en vägledning.

Utmaningar när unikt 1500-talshus moderniseras

Det är ett stort ingrepp när en av Lunds äldsta byggnader ska renoveras och moderniseras. Ett hisschakt har tagits upp mitt i den byggnadsminnesmärkta 1500-talsmiljön. Här krävs en varsam hand, diverse speciallösningar och många burkar linoljefärg.

Utmaningar när unikt 1500-talshus moderniseras

Det är ett stort ingrepp när en av Lunds äldsta byggnader ska renoveras och moderniseras. Ett hisschakt har tagits upp mitt i den byggnadsminnesmärkta 1500-talsmiljön. Här krävs en varsam hand, diverse speciallösningar och många burkar linoljefärg.

Nytt upphandlingsstöd vid utfasning av lysrör

Användning av kvicksilver förbjuds i lysrör under 2023 i flera steg. Upphandlingsmyndigheten har tagit fram ett stöd för offentlig upphandling av lysrör där hållbarhetskriterier för belysning är en del.

Nytt upphandlingsstöd vid utfasning av lysrör

Användning av kvicksilver förbjuds i lysrör under 2023 i flera steg. Upphandlingsmyndigheten har tagit fram ett stöd för offentlig upphandling av lysrör där hållbarhetskriterier för belysning är en del.

Riskfullt med stickproppsanslutna solceller

Elsäkerhetsverket avråder från solceller med stickproppsanslutning. Anledningen är att det finns flera risker med att använda solceller som ansluts i uttag för allmänbruk.

Riskfullt med stickproppsanslutna solceller

Elsäkerhetsverket avråder från solceller med stickproppsanslutning. Anledningen är att det finns flera risker med att använda solceller som ansluts i uttag för allmänbruk.

Uppdaterad vägledning för kopplingsutrustning

Den tekniska rapporten SEK TR 61439-0 har kommit i en ny utgåva. Rapporten är en vägledning för de som specificerar och beställer kopplingsutrustningar för lågspänning.

Uppdaterad vägledning för kopplingsutrustning

Den tekniska rapporten SEK TR 61439-0 har kommit i en ny utgåva. Rapporten är en vägledning för de som specificerar och beställer kopplingsutrustningar för lågspänning.

Handläggning av värmepumpar skyndas på

Utbyggnaden av förnybar energi ska påskyndas. En tillfällig EU-lag ska snabba på handläggningen i kommunerna. Det gäller bland annat installation av värmepumpar.

Handläggning av värmepumpar skyndas på

Utbyggnaden av förnybar energi ska påskyndas. En tillfällig EU-lag ska snabba på handläggningen i kommunerna. Det gäller bland annat installation av värmepumpar.