Varan har lagts till i varukorgen
Byggbranschens reaktioner på budgeten

Ett höjt rotavdrag i budgeten under 2024 välkomnas av många i byggbranschen. Samtidigt är flera kritiska mot bristen på större satsningar för att öka bostadsbyggandet.

Byggbranschens reaktioner på budgeten

Ett höjt rotavdrag i budgeten under 2024 välkomnas av många i byggbranschen. Samtidigt är flera kritiska mot bristen på större satsningar för att öka bostadsbyggandet.

Budgeten 2024 – tio saker som påverkar byggsektorn

Förslaget till statens budget för 2024 har kommit. Mer pengar ges till miljövänliga investeringar och vägunderhåll. Samtidigt tas ett stöd bort för kommuner som bygger cykelvägar och infrastruktur till kollektivtrafik.

Budgeten 2024 – tio saker som påverkar byggsektorn

Förslaget till statens budget för 2024 har kommit. Mer pengar ges till miljövänliga investeringar och vägunderhåll. Samtidigt tas ett stöd bort för kommuner som bygger cykelvägar och infrastruktur till kollektivtrafik.

Rekordstor prisökning på fjärrvärmen

Under 2023 har fjärrvärmebolagen genomfört rekordhöga prishöjningar. I Falköping höjdes fjärrvärmepriset med nästan 32 procent. Det visar årets Nils Holgerssonundersökning.

Rekordstor prisökning på fjärrvärmen

Under 2023 har fjärrvärmebolagen genomfört rekordhöga prishöjningar. I Falköping höjdes fjärrvärmepriset med nästan 32 procent. Det visar årets Nils Holgerssonundersökning.

Hjälp vid val av värmepump

Funderar du på att köpa en värmepump? Då kan du ta hjälp av VVS Forums marknadsöversikter över luft/vattenvärmepumpar, frånluftsvärmepumpar och luft/luftvärmepumpar.

Hjälp vid val av värmepump

Funderar du på att köpa en värmepump? Då kan du ta hjälp av VVS Forums marknadsöversikter över luft/vattenvärmepumpar, frånluftsvärmepumpar och luft/luftvärmepumpar.

Tips för brf:er att utnyttja tomma ytor

Att omvandla tomma lokaler till lägenheter kan ge ekonomiska vinster för en brf. Arbetet är dock komplext och kräver ett ordentligt förarbete, menar Sveriges BostadsrättsCentrum.

Tips för brf:er att utnyttja tomma ytor

Att omvandla tomma lokaler till lägenheter kan ge ekonomiska vinster för en brf. Arbetet är dock komplext och kräver ett ordentligt förarbete, menar Sveriges BostadsrättsCentrum.

Stort ras i bostadsbyggandet

Byggandet av bostäder har minskat kraftigt under första halvåret visar ny statistik. Mer än en halvering av bostadsbyggandet ska ha skett.

Stort ras i bostadsbyggandet

Byggandet av bostäder har minskat kraftigt under första halvåret visar ny statistik. Mer än en halvering av bostadsbyggandet ska ha skett.

Kommuner tar ut miljoner från bostadsbolag

Trots höga hyreshöjningar tar kommuner ut hundratals miljoner kronor från sina bostadsbolag. Det visar en granskning som tidningen Hem och Hyra har gjort.

Kommuner tar ut miljoner från bostadsbolag

Trots höga hyreshöjningar tar kommuner ut hundratals miljoner kronor från sina bostadsbolag. Det visar en granskning som tidningen Hem och Hyra har gjort.

Analys: Juridiken vid prisökning i entreprenader

Entreprenadavtal är ofta komplexa. En fråga som ofta uppstår är hur parterna ska hantera situationer där kostnaderna för bland annat material ökar väsentligt under entreprenadtiden. Domstolsavgöranden saknas, skriver advokat Stefan Olsson i en analys.

Analys: Juridiken vid prisökning i entreprenader

Entreprenadavtal är ofta komplexa. En fråga som ofta uppstår är hur parterna ska hantera situationer där kostnaderna för bland annat material ökar väsentligt under entreprenadtiden. Domstolsavgöranden saknas, skriver advokat Stefan Olsson i en analys.

Så skapas nya bostäder som klarar tuffare klimatmål

Behovet av nya bostäder är stort. Samtidigt leder nybyggnation till stora klimatutsläpp. En lösning för att klara klimatmålen är att optimera befintligt byggnadsbestånd för att skapa fler bostäder.

Så skapas nya bostäder som klarar tuffare klimatmål

Behovet av nya bostäder är stort. Samtidigt leder nybyggnation till stora klimatutsläpp. En lösning för att klara klimatmålen är att optimera befintligt byggnadsbestånd för att skapa fler bostäder.

Handfast vägledning om social hållbarhet

Fastighetsägarnas hållbarhetsråd har tagit fram en vägledning för social hållbarhet. Den innehåller bland annat rekommendationer och goda exempel.

Handfast vägledning om social hållbarhet

Fastighetsägarnas hållbarhetsråd har tagit fram en vägledning för social hållbarhet. Den innehåller bland annat rekommendationer och goda exempel.

Statlig utredning ska stärka tryggheten i bostadsområden

Regeringen har tillsatt en utredning som ska ta fram åtgärder för att stärka tryggheten i den byggda miljön. Det kan bli obligatoriskt för fastighetsägare att vidta trygghetsskapande åtgärder.

Statlig utredning ska stärka tryggheten i bostadsområden

Regeringen har tillsatt en utredning som ska ta fram åtgärder för att stärka tryggheten i den byggda miljön. Det kan bli obligatoriskt för fastighetsägare att vidta trygghetsskapande åtgärder.

Vägleder om cirkulär ekonomi

Bättre resurshushållning, återbruk och återvinning i bygg- och fastighetssektorn kan göra stor skillnad. På Boverkets webbplats finns information och vägledning om omställningen till cirkulär ekonomi.

Vägleder om cirkulär ekonomi

Bättre resurshushållning, återbruk och återvinning i bygg- och fastighetssektorn kan göra stor skillnad. På Boverkets webbplats finns information och vägledning om omställningen till cirkulär ekonomi.

Mer pengar behövs till kommunalt vatten och avlopp

Investeringarna i vatten och avlopp i kommunerna är för låga sett till behovet. Det menar organisationen Svenskt Vatten som varnar för att bristerna kan få konsekvenser.

Mer pengar behövs till kommunalt vatten och avlopp

Investeringarna i vatten och avlopp i kommunerna är för låga sett till behovet. Det menar organisationen Svenskt Vatten som varnar för att bristerna kan få konsekvenser.

Så mycket väntas bostadsbyggandet minska

Det osäkra ekonomiska läget har lett till kraftigt minskat bostadsbyggande. Boverket befarar att det kan försvaga byggbranschen på lång sikt.

Så mycket väntas bostadsbyggandet minska

Det osäkra ekonomiska läget har lett till kraftigt minskat bostadsbyggande. Boverket befarar att det kan försvaga byggbranschen på lång sikt.

3 000 chefer: Så ser de på byggkrisen

En ny rapport från Byggcheferna visar att fyra av tio chefer är oroliga för uppsägningar. Hälften av cheferna ser uppskjutna byggstarter som den största konsekvensen av byggkrisen.

3 000 chefer: Så ser de på byggkrisen

En ny rapport från Byggcheferna visar att fyra av tio chefer är oroliga för uppsägningar. Hälften av cheferna ser uppskjutna byggstarter som den största konsekvensen av byggkrisen.

Ny statistik: Halverat bostadsbyggande

Bostadsbyggandet halverades under första kvartalet i år jämfört med första kvartalet 2022. Andelen påbörjade lägenheter i flerbostadshus minskade med 52 procent till 6 400 , visar ny statistik från SCB.

Ny statistik: Halverat bostadsbyggande

Bostadsbyggandet halverades under första kvartalet i år jämfört med första kvartalet 2022. Andelen påbörjade lägenheter i flerbostadshus minskade med 52 procent till 6 400 , visar ny statistik från SCB.

Skilda åsikter om andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning av bostäder har ökat kraftigt under det senaste året. Bland landets bostadsrättsägare går åsikterna isär. De flesta tycker det är okej att hyra ut i andra hand, men vissa tycker att det borde vara helt förbjudet.

Skilda åsikter om andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning av bostäder har ökat kraftigt under det senaste året. Bland landets bostadsrättsägare går åsikterna isär. De flesta tycker det är okej att hyra ut i andra hand, men vissa tycker att det borde vara helt förbjudet.

Tar tempen på VVS-branschen

Säker Vatten Barometern är en ny undersökning som regelbundet ska visa hur det går för VVS-branschen. De första resultaten pekar på en oro för höga materialpriser och minskad orderingång.

Tar tempen på VVS-branschen

Säker Vatten Barometern är en ny undersökning som regelbundet ska visa hur det går för VVS-branschen. De första resultaten pekar på en oro för höga materialpriser och minskad orderingång.

Fler lokaler kan omvandlas till bostäder

Hur kan lokaler renoveras och konverteras till bostäder som är miljömässigt hållbara, energieffektiva och överkomliga i pris? Det undersöks i ett nytt projekt.

Fler lokaler kan omvandlas till bostäder

Hur kan lokaler renoveras och konverteras till bostäder som är miljömässigt hållbara, energieffektiva och överkomliga i pris? Det undersöks i ett nytt projekt.

Lönsamheten för effektivisering skiljer sig stort

Beroende på var i landet man bor är lönsamheten för samma effektiviseringsåtgärder olika. Det visar en undersökning som Nils Holgerssongruppen genomfört.

Lönsamheten för effektivisering skiljer sig stort

Beroende på var i landet man bor är lönsamheten för samma effektiviseringsåtgärder olika. Det visar en undersökning som Nils Holgerssongruppen genomfört.