Varan har lagts till i varukorgen
Bygglyftet är igång – söker elinstallatör

Nåiden Infra är första piloten i Installatörsföretagens och Byggföretagens nya program Bygglyftet. Genom Bygglyftet ska företag få stöd i att utvecklas inom produktivitet, hållbarhet och digitalisering.

Bygglyftet är igång – söker elinstallatör

Nåiden Infra är första piloten i Installatörsföretagens och Byggföretagens nya program Bygglyftet. Genom Bygglyftet ska företag få stöd i att utvecklas inom produktivitet, hållbarhet och digitalisering.

Internationell termförteckning för internet of things

En svensk vokabulär för IoT-termer som baseras på internationell motsvarighet har tagits fram. Vokabulären finns fritt tillgängliga på sajten Electropedia.

Internationell termförteckning för internet of things

En svensk vokabulär för IoT-termer som baseras på internationell motsvarighet har tagits fram. Vokabulären finns fritt tillgängliga på sajten Electropedia.

Energiåtgången vid torkning av betong ska halveras

I ett Vinnova-finansierat projekt vill man minska energiåtgången i torkprocesser för betong och flytspackel. Sensorer som känner av fuktnivå och temperatur ska göra att man bättre kan styra de värmefläktar som används vid torkning.

Energiåtgången vid torkning av betong ska halveras

I ett Vinnova-finansierat projekt vill man minska energiåtgången i torkprocesser för betong och flytspackel. Sensorer som känner av fuktnivå och temperatur ska göra att man bättre kan styra de värmefläktar som används vid torkning.

Roboten ger bygglov till Nackaborna

Roboten Lovisa ger automatiserade bygglovsbeslut till invånarna i Nacka. De kan nu få bygglov för vissa installationer inom fem minuter.

Roboten ger bygglov till Nackaborna

Roboten Lovisa ger automatiserade bygglovsbeslut till invånarna i Nacka. De kan nu få bygglov för vissa installationer inom fem minuter.

Kommun laserskannar 35 000 träd

I Malmö ska alla träden längs med gatorna skannas in. För att göra det har en bil utrustats med specialteknik.

Kommun laserskannar 35 000 träd

I Malmö ska alla träden längs med gatorna skannas in. För att göra det har en bil utrustats med specialteknik.

Kostnadsfritt bredband ska minska digitalt utanförskap

Genom en kostnadsfri bredbandstjänst hoppas Stena Fastigheter kunna minska det digitala utanförskapet. Alla boende ska få tillgång till samhällsviktig information i sitt hem.

Kostnadsfritt bredband ska minska digitalt utanförskap

Genom en kostnadsfri bredbandstjänst hoppas Stena Fastigheter kunna minska det digitala utanförskapet. Alla boende ska få tillgång till samhällsviktig information i sitt hem.

Så kan AI optimera förvaltningen och sänka klimatavtrycket

Bostadsföretaget Stena Fastigheter använder AI för att styra värmen och sänka klimatavtrycket. 18 000 lägenheter är redan uppkopplade. Förutom minskad värmeförbrukning är målet ett jämnare inomhusklimat.

Så kan AI optimera förvaltningen och sänka klimatavtrycket

Bostadsföretaget Stena Fastigheter använder AI för att styra värmen och sänka klimatavtrycket. 18 000 lägenheter är redan uppkopplade. Förutom minskad värmeförbrukning är målet ett jämnare inomhusklimat.

Provar digital portal för inredningsval

I samband med en renovering ska fastighetsbolaget Förvaltaren testa en digital portal för inredningsval. Bolaget hoppas på minskad administration.

Provar digital portal för inredningsval

I samband med en renovering ska fastighetsbolaget Förvaltaren testa en digital portal för inredningsval. Bolaget hoppas på minskad administration.

Så kan fastighetsbranschen bidra till energiomställningen

När samhället blir mer beroende av el ställs allt högre krav på fastighetsbranschen att bidra till hållbara lösningar. Det är slutsatsen i en ny rapport som ger exempel på hur detta kan uppnås.

Så kan fastighetsbranschen bidra till energiomställningen

När samhället blir mer beroende av el ställs allt högre krav på fastighetsbranschen att bidra till hållbara lösningar. Det är slutsatsen i en ny rapport som ger exempel på hur detta kan uppnås.

Trenderna inom digitalisering

AI och digitala tvillingar är två fortsatt starka områden inom digitalisering för bygg- och installation. Det visar en färsk rapport från Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF.

Trenderna inom digitalisering

AI och digitala tvillingar är två fortsatt starka områden inom digitalisering för bygg- och installation. Det visar en färsk rapport från Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF.

Ny tidplan för föreskrifter om regionplan

Remitteringen om regionplan skjuts fram. Enligt Boverket ska det förbättra föreskrifterna.

Ny tidplan för föreskrifter om regionplan

Remitteringen om regionplan skjuts fram. Enligt Boverket ska det förbättra föreskrifterna.

Skapar byggmaterial av restprodukter

Forskare vid Chalmers tar fram ett nytt biologiskt nedbrytbart material. Det ska 3D-printas för att kunna laga skadade och gamla fasadelement eller byggdelar inomhus.

Skapar byggmaterial av restprodukter

Forskare vid Chalmers tar fram ett nytt biologiskt nedbrytbart material. Det ska 3D-printas för att kunna laga skadade och gamla fasadelement eller byggdelar inomhus.

Kyrkan vill återbruka fler möbler

Nu startar Svenska kyrkan ett pilotprojekt med målsättningen att öka återbruket av begagnade möbler.

Kyrkan vill återbruka fler möbler

Nu startar Svenska kyrkan ett pilotprojekt med målsättningen att öka återbruket av begagnade möbler.

Verktyg till hjälp med EPD för bergmaterial

Intresset att ha miljövarudeklarationer, EPD, för bergmaterial ökar. Forskare vid Chalmers arbetar på ett digitalt verktyg som ska förenkla processen.

Verktyg till hjälp med EPD för bergmaterial

Intresset att ha miljövarudeklarationer, EPD, för bergmaterial ökar. Forskare vid Chalmers arbetar på ett digitalt verktyg som ska förenkla processen.

Digitalt stöd för placering av solceller

Att beräkna hur, och på vilka tak, solceller ska placeras har sina utmaningar. Nu håller forskare på att ta fram en metod som med hjälp av artificiell intelligens, AI, ska underlätta det arbetet.

Digitalt stöd för placering av solceller

Att beräkna hur, och på vilka tak, solceller ska placeras har sina utmaningar. Nu håller forskare på att ta fram en metod som med hjälp av artificiell intelligens, AI, ska underlätta det arbetet.

Digital ordlista för byggbranschen

En ny tjänst som samlar termer och begrepp kopplade till plan- och bygglagen har tagits fram. Boverkets begreppsbank ska skapa en enhetlig branschterminologi.

Digital ordlista för byggbranschen

En ny tjänst som samlar termer och begrepp kopplade till plan- och bygglagen har tagits fram. Boverkets begreppsbank ska skapa en enhetlig branschterminologi.

Översiktsplaner ska bli digitala

Översikts- och regionsplaner ska digitaliseras. Enligt regeringen kommer det förenkla processen och leda till bättre dialog med medborgarna.

Översiktsplaner ska bli digitala

Översikts- och regionsplaner ska digitaliseras. Enligt regeringen kommer det förenkla processen och leda till bättre dialog med medborgarna.

Strängare cyberkrav på viktiga verksamheter

Ett nytt och uppdaterat direktiv om cybersäkerhet har antagits i EU. Nu ska det bli svensk lag. Fler sektorer kommer att få krav på sig.

Strängare cyberkrav på viktiga verksamheter

Ett nytt och uppdaterat direktiv om cybersäkerhet har antagits i EU. Nu ska det bli svensk lag. Fler sektorer kommer att få krav på sig.

Storsatsning på sensorer ska minska energianvändning

Stockholmshem installerar 22 000 sensorer i samtliga lägenheter. Detta beräknas spara mellan sex till sju procent energi, och ge jämnare inomhustemperatur.

Storsatsning på sensorer ska minska energianvändning

Stockholmshem installerar 22 000 sensorer i samtliga lägenheter. Detta beräknas spara mellan sex till sju procent energi, och ge jämnare inomhustemperatur.

Testar digitala hastighetshinder för lastbilar

Nu testas tekniken geofencing på flera orter i norra Sverige. Lastbilar tvingas, med en digital lösning, att hålla hastigheten genom tätorterna.

Testar digitala hastighetshinder för lastbilar

Nu testas tekniken geofencing på flera orter i norra Sverige. Lastbilar tvingas, med en digital lösning, att hålla hastigheten genom tätorterna.