Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Vägledning ska lösa osäkerhet kring brandisolering

Det är svårt att praktiskt följa reglerna om brandisolerade ventilationskanaler. En ny vägledning med avsteg ska göra det lättare för tillverkare att typgodkänna fler produkter.

Vägledning ska lösa osäkerhet kring brandisolering

Det är svårt att praktiskt följa reglerna om brandisolerade ventilationskanaler. En ny vägledning med avsteg ska göra det lättare för tillverkare att typgodkänna fler produkter.

Standard för system för avbrottsfri elförsörjning i ny utgåva

Den internationella standarden för system för avbrottsfri elförsörjning finns nu översatt till svenska. Standarden gäller för matning till utrustning av väsentlig säkerhetsfunktion i händelse av strömavbrott.

Standard för system för avbrottsfri elförsörjning i ny utgåva

Den internationella standarden för system för avbrottsfri elförsörjning finns nu översatt till svenska. Standarden gäller för matning till utrustning av väsentlig säkerhetsfunktion i händelse av strömavbrott.

Vägledning om provning av fläktmotor

Svensk Ventilations styrgrupp brand har tagit fram ett tillägg till boken ”Fläkt i drift” som ger vägledning om test och verifiering av fläktmotor.

Vägledning om provning av fläktmotor

Svensk Ventilations styrgrupp brand har tagit fram ett tillägg till boken ”Fläkt i drift” som ger vägledning om test och verifiering av fläktmotor.

Handbok hjälper med brandskydd vid tunnelarbete

En ny handbok ska vägleda och inspirera till bättre brandsäkerhet under byggtiden av tunnlar och andra undermarksanläggningar. Trafikverket och RISE har tillsammans tagit fram skriften.

Handbok hjälper med brandskydd vid tunnelarbete

En ny handbok ska vägleda och inspirera till bättre brandsäkerhet under byggtiden av tunnlar och andra undermarksanläggningar. Trafikverket och RISE har tillsammans tagit fram skriften.

Hissar för utrymning i ny standard

Hissen har aldrig haft en viktig roll i fastigheters utrymningsstrategi. Tvärtom stängs den ofta av i händelse av brand. Nu förändrar en ny standard från SIS detta.

Hissar för utrymning i ny standard

Hissen har aldrig haft en viktig roll i fastigheters utrymningsstrategi. Tvärtom stängs den ofta av i händelse av brand. Nu förändrar en ny standard från SIS detta.

Stöd vid solcellsinstallationen

Brandskyddsföreningen har tagit fram en kort skrift med viktiga saker att tänka på kring brandsäkerhet vid en solcellsinstallation.

Stöd vid solcellsinstallationen

Brandskyddsföreningen har tagit fram en kort skrift med viktiga saker att tänka på kring brandsäkerhet vid en solcellsinstallation.

Så ska räddningsinsatser vid solceller förbättras

Ström från solceller utgör en fara för räddningspersonal vid insats. En sammanställning över lokala riktlinjer från räddningstjänsterna har nu gjorts i syfte att få till nationella riktlinjer.

Så ska räddningsinsatser vid solceller förbättras

Ström från solceller utgör en fara för räddningspersonal vid insats. En sammanställning över lokala riktlinjer från räddningstjänsterna har nu gjorts i syfte att få till nationella riktlinjer.

Elsäkerhet i lagerbyggnader

I Brandskyddsföreningens regelverk SBF 126:6 finns det en sektion som handlar om elsäkerhet. Materialval, förläggning och skydd mot yttre påverkan är några saker som tas upp.

Elsäkerhet i lagerbyggnader

I Brandskyddsföreningens regelverk SBF 126:6 finns det en sektion som handlar om elsäkerhet. Materialval, förläggning och skydd mot yttre påverkan är några saker som tas upp.

Elbesiktningar i bostäder kan vara på gång

Elsäkerhetsverket har fått ett regeringsuppdrag att utreda behovet av krav på besiktningar av elinstallationer i bostäder. Syftet är att höja elsäkerheten i svenska bostäder.

Elbesiktningar i bostäder kan vara på gång

Elsäkerhetsverket har fått ett regeringsuppdrag att utreda behovet av krav på besiktningar av elinstallationer i bostäder. Syftet är att höja elsäkerheten i svenska bostäder.

Uppdaterad rapport om ventilation

Kunskapssammanställningen om ventilation i Sverige har uppdaterats. Bland annat har nya avsnitt om brandskydd och ventilation, geoFTX och smittspridning via ventilation lagts till.

Uppdaterad rapport om ventilation

Kunskapssammanställningen om ventilation i Sverige har uppdaterats. Bland annat har nya avsnitt om brandskydd och ventilation, geoFTX och smittspridning via ventilation lagts till.

Många saknar utrymningsstrategi vid brand

Vilken är den största lärdomen att dra efter den allvarliga branden i Bronx, New York, där 17 vuxna och barn dog? Att upprätthålla regelbundna brandskyddsrutiner är Brandskyddsföreningens viktigaste råd.

Många saknar utrymningsstrategi vid brand

Vilken är den största lärdomen att dra efter den allvarliga branden i Bronx, New York, där 17 vuxna och barn dog? Att upprätthålla regelbundna brandskyddsrutiner är Brandskyddsföreningens viktigaste råd.

Minska brandrisken i biobränslelager

Svebio har tagit fram en lathund som beskriver branschpraxis för hantering av bränslelager. Syftet är att minska riskerna för brand.

Minska brandrisken i biobränslelager

Svebio har tagit fram en lathund som beskriver branschpraxis för hantering av bränslelager. Syftet är att minska riskerna för brand.

Så undviker du brand och driftstopp

En ny handbok från SEK Svensk Elstandard ger stöd i arbetet med att höja säkerhetsnivån på elanläggningar. Fokus ligger på att undvika brand och driftstopp.

Så undviker du brand och driftstopp

En ny handbok från SEK Svensk Elstandard ger stöd i arbetet med att höja säkerhetsnivån på elanläggningar. Fokus ligger på att undvika brand och driftstopp.

Nytt beräkningsprogram för brandisolering

VVS- och brandskyddskonsulter ska snart kunna ta hjälp av ett nytt webbaserat program för att beräkna hur lång brandisoleringen behöver vara i ett kanalsystem.

Nytt beräkningsprogram för brandisolering

VVS- och brandskyddskonsulter ska snart kunna ta hjälp av ett nytt webbaserat program för att beräkna hur lång brandisoleringen behöver vara i ett kanalsystem.

Var noga med avvikelserapporter

Det råder fortfarande en osäkerhet i branschen om hur brandisolering av ventilationskanaler ska hanteras. Nu uppmanas isoleringsentreprenörerna att skriva avvikelserapporter.

Var noga med avvikelserapporter

Det råder fortfarande en osäkerhet i branschen om hur brandisolering av ventilationskanaler ska hanteras. Nu uppmanas isoleringsentreprenörerna att skriva avvikelserapporter.

Branschnorm om imkanaler uppdateras

Imkanal 2012 ska revideras. Förhoppningsvis finns en ny branschstandard klar under första kvartalet 2022, säger Annika Brännmark, branschchef på Plåt & Ventföretagen.

AMA
Branschnorm om imkanaler uppdateras

Imkanal 2012 ska revideras. Förhoppningsvis finns en ny branschstandard klar under första kvartalet 2022, säger Annika Brännmark, branschchef på Plåt & Ventföretagen.

AMA
Viktigt att inspektera brandskyddet i takkonstruktioner

Allmännyttiga bostadsbolaget Stångastaden i Linköping arbetar förebyggande med brandskydd. De vill förbättra brandskyddet främst i radhus med takkonstruktion i trä.

Viktigt att inspektera brandskyddet i takkonstruktioner

Allmännyttiga bostadsbolaget Stångastaden i Linköping arbetar förebyggande med brandskydd. De vill förbättra brandskyddet främst i radhus med takkonstruktion i trä.

Handfasta råd om systematiskt brandskyddsarbete

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tagit fram ett nytt material om brandskydd i flerbostadshus. Här finns olika förslag på hur fastighetsägare och fastighetsförvaltare kan arbeta för att förbättra sitt brandskydd.

Handfasta råd om systematiskt brandskyddsarbete

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tagit fram ett nytt material om brandskydd i flerbostadshus. Här finns olika förslag på hur fastighetsägare och fastighetsförvaltare kan arbeta för att förbättra sitt brandskydd.

Så ska gasol hanteras i skolor

Gasol är en brandfarlig gas som kan explodera om den läcker ut. En ny skrift visar hur gasol i skolor ska installeras, drivas och underhållas som uppfyller kraven i lag och föreskrifter.

Så ska gasol hanteras i skolor

Gasol är en brandfarlig gas som kan explodera om den läcker ut. En ny skrift visar hur gasol i skolor ska installeras, drivas och underhållas som uppfyller kraven i lag och föreskrifter.

"Nästan omöjligt uppfylla brandregler i BBR"

Reglerna om brandisolering av ventilationskanaler är i princip omöjliga att uppfylla i praktiken, menar Johan Sjölund på Isoleringsfirmornas förening. Han har tillsammans med flera andra organisationer uppmärksammat Boverket om problemet.

"Nästan omöjligt uppfylla brandregler i BBR"

Reglerna om brandisolering av ventilationskanaler är i princip omöjliga att uppfylla i praktiken, menar Johan Sjölund på Isoleringsfirmornas förening. Han har tillsammans med flera andra organisationer uppmärksammat Boverket om problemet.