Varan har lagts till i varukorgen
Under konstruktion: Nordens högsta byggnad

Med sina 247 meter kan Karlatornet titulera sig som Nordens högsta byggnad. Byggkoll besökte byggnaden en solig dag i juni.

Under konstruktion: Nordens högsta byggnad

Med sina 247 meter kan Karlatornet titulera sig som Nordens högsta byggnad. Byggkoll besökte byggnaden en solig dag i juni.

Andreas Holmgren vill se tuffa klimatmål bli verklighet

Andreas Holmgren tog de första stegen för att bilda klimatinitiativet LFM30 i Malmö. Möt en driven och drivande hållbarhetschef, som har testat att låta AI klimatberäkna ett stambyte.

Andreas Holmgren vill se tuffa klimatmål bli verklighet

Andreas Holmgren tog de första stegen för att bilda klimatinitiativet LFM30 i Malmö. Möt en driven och drivande hållbarhetschef, som har testat att låta AI klimatberäkna ett stambyte.

Skillnader mellan klimatdeklarationer i Norden

Det finns olikheter i klimatdeklarationers krav på geokonstruktioner och i gränsvärden för klimatpåverkan i de nordiska länderna. Det visar en rapport från Statens geotekniska institut, SGI.

Skillnader mellan klimatdeklarationer i Norden

Det finns olikheter i klimatdeklarationers krav på geokonstruktioner och i gränsvärden för klimatpåverkan i de nordiska länderna. Det visar en rapport från Statens geotekniska institut, SGI.

Tekniktävling ska förbättra bostads-FTX

Potentialen för att spara energi är stor vid FTX-ventilation men aggregaten drar ibland mer energi än beräknat. En tekniktävling ska utveckla och förbättra nuvarande lösningar.

Tekniktävling ska förbättra bostads-FTX

Potentialen för att spara energi är stor vid FTX-ventilation men aggregaten drar ibland mer energi än beräknat. En tekniktävling ska utveckla och förbättra nuvarande lösningar.

Möjligheternas byggregler skjuts fram

Det behövs mer tid för att gå igenom remissynpunkterna på Möjligheternas byggregler, anser Boverket. Därför flyttar de fram tidplanen.

Möjligheternas byggregler skjuts fram

Det behövs mer tid för att gå igenom remissynpunkterna på Möjligheternas byggregler, anser Boverket. Därför flyttar de fram tidplanen.

Albano – nya länken mellan universiteten

Ett nytt universitetsområde har slagit upp dörrarna i Stockholm. Med universitetslokaler, studentlägenheter och platser för forskning finns här utrymme för delar av både Stockholms universitet och KTH.

Albano – nya länken mellan universiteten

Ett nytt universitetsområde har slagit upp dörrarna i Stockholm. Med universitetslokaler, studentlägenheter och platser för forskning finns här utrymme för delar av både Stockholms universitet och KTH.

Behovet av bostäder större än man trott

Boverket har publicerat nya beräkningar av bostadsbehovet från 2023 till och med 2030. Enligt dem behövs 67 300 nya bostäder årligen.

Behovet av bostäder större än man trott

Boverket har publicerat nya beräkningar av bostadsbehovet från 2023 till och med 2030. Enligt dem behövs 67 300 nya bostäder årligen.

Gemensamma rekommendationer för IMD-vatten

Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och Sveriges Allmännytta har tagit fram en ny rekommendation för IMD-tappvatten.  Ett mål är att effektivisera de lokala förhandlingarna vid införandet av IMD.

Gemensamma rekommendationer för IMD-vatten

Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och Sveriges Allmännytta har tagit fram en ny rekommendation för IMD-tappvatten.  Ett mål är att effektivisera de lokala förhandlingarna vid införandet av IMD.

Regeringen vill öka småhusbyggandet

Regeringen har gett Boverket i uppdrag att öka byggandet av småhus i Sverige. Detta för att möta befolkningens efterfrågan, menar infrastruktur- och bostadsministern Andreas Carlson.

Regeringen vill öka småhusbyggandet

Regeringen har gett Boverket i uppdrag att öka byggandet av småhus i Sverige. Detta för att möta befolkningens efterfrågan, menar infrastruktur- och bostadsministern Andreas Carlson.

Paketlösning ska ge energieffektiva småhus

En pågående förstudie syftar till att öka takten i energieffektivisering och konvertering från elvärme i småhus. Detta ska ske genom att ta fram nya paket- och avtalslösningar.

Paketlösning ska ge energieffektiva småhus

En pågående förstudie syftar till att öka takten i energieffektivisering och konvertering från elvärme i småhus. Detta ska ske genom att ta fram nya paket- och avtalslösningar.

Teknik underlättar tillträde för ambulans till boende

För att ambulanssjukvård snabbare ska komma in i fastigheterna när någon larmat 112, testar två bostadsbolag I Malmö ett nytt behörighetssystem. Systemet heter Smart Passage och har utvecklats av SOS Alarm.

Teknik underlättar tillträde för ambulans till boende

För att ambulanssjukvård snabbare ska komma in i fastigheterna när någon larmat 112, testar två bostadsbolag I Malmö ett nytt behörighetssystem. Systemet heter Smart Passage och har utvecklats av SOS Alarm.

Bättre konstruktioner kan begränsa bränder i trähus

Noggrannare detaljutformning vid takfötterna samt brandavskiljare i vindsgolvet och väggarna skulle kunna förhindra bränder i trähus från att sprida sig. Det menar forskaren Daniel Brandon.

Bättre konstruktioner kan begränsa bränder i trähus

Noggrannare detaljutformning vid takfötterna samt brandavskiljare i vindsgolvet och väggarna skulle kunna förhindra bränder i trähus från att sprida sig. Det menar forskaren Daniel Brandon.

De lär sig miljömässig förvaltning

Samtliga miljövärdar hos bostadsbolaget Familjebostäder ska utbildas i miljömässig förvaltning. Bland annat får de lära sig olika sätt att gynna den biologiska mångfalden  

De lär sig miljömässig förvaltning

Samtliga miljövärdar hos bostadsbolaget Familjebostäder ska utbildas i miljömässig förvaltning. Bland annat får de lära sig olika sätt att gynna den biologiska mångfalden  

Utredningar per detaljplan skiljer sig åt i landet

Antalet utredningar i detaljplaneprocessen skiljer sig åt mellan länen. Det visar en utredning från Sveriges kommuner och regioner.

Utredningar per detaljplan skiljer sig åt i landet

Antalet utredningar i detaljplaneprocessen skiljer sig åt mellan länen. Det visar en utredning från Sveriges kommuner och regioner.

”Många lider i onödan”

Äldre är särskilt känsliga för värme, och värmeböljorna blir fler framöver. Byggkoll har pratat med Christofer Åström, Umeå universitet, som forskar om hur höga temperaturer påverkar vår hälsa.

”Många lider i onödan”

Äldre är särskilt känsliga för värme, och värmeböljorna blir fler framöver. Byggkoll har pratat med Christofer Åström, Umeå universitet, som forskar om hur höga temperaturer påverkar vår hälsa.

Tre kommuner - så kravställer vi kyla på äldreboende

Byggkoll har frågat tre kommuner om hur de arbetar för att klara höga temperaturer på sina äldreboenden. Strategierna skiljer sig åt.

Tre kommuner - så kravställer vi kyla på äldreboende

Byggkoll har frågat tre kommuner om hur de arbetar för att klara höga temperaturer på sina äldreboenden. Strategierna skiljer sig åt.

Svårt att klara både temperatur- och energikrav

Det är en utmaning att se till att temperaturen på äldreboendet inte blir för hög, klara ekonomin och samtidigt nå uppsatta miljö- och energimål. Det menar alla tre kommuner som Byggkoll frågat.

Svårt att klara både temperatur- och energikrav

Det är en utmaning att se till att temperaturen på äldreboendet inte blir för hög, klara ekonomin och samtidigt nå uppsatta miljö- och energimål. Det menar alla tre kommuner som Byggkoll frågat.

Tips för bättre boendeparkering

Det finns mycket att göra för att parkeringsplatserna hos en brf eller fastighetsägare ska kännas trygga och enkla att använda. Att regelbundet undersöka de boendes behov är ett första steg.

Tips för bättre boendeparkering

Det finns mycket att göra för att parkeringsplatserna hos en brf eller fastighetsägare ska kännas trygga och enkla att använda. Att regelbundet undersöka de boendes behov är ett första steg.

Rise ska öka EU:s kompetens inom träbyggande

Genom att skapa utbildningar om byggprocesser i trä och hållbart byggande ska Rise vara med och skapa hållbara, vackra och inkluderande samhällen i Europa.

Rise ska öka EU:s kompetens inom träbyggande

Genom att skapa utbildningar om byggprocesser i trä och hållbart byggande ska Rise vara med och skapa hållbara, vackra och inkluderande samhällen i Europa.

Bristande takstegar återkallas inte

Stegdistributören behöver inte återkalla takstegar som saknar rätt dokumentation. Det avgör Mark- och miljööverdomstolen.

Bristande takstegar återkallas inte

Stegdistributören behöver inte återkalla takstegar som saknar rätt dokumentation. Det avgör Mark- och miljööverdomstolen.