Varan har lagts till i varukorgen
Försvaret kan få undantag från detaljplanekravet

Boverket föreslår ett undantag från detaljplanekravet för totalförsvaret. Det ska öka informationssäkerheten och stärka Försvarsmaktens intressen.

Försvaret kan få undantag från detaljplanekravet

Boverket föreslår ett undantag från detaljplanekravet för totalförsvaret. Det ska öka informationssäkerheten och stärka Försvarsmaktens intressen.

Nya avtalsvillkor för fjärrvärme

Den 1 september 2023 träder nya allmänna avtalsvillkor för fjärrvärme i kraft. Alla fjärrvärmeföretag bör se till att kunderna får ta del av villkoren senast två månader innan.

Nya avtalsvillkor för fjärrvärme

Den 1 september 2023 träder nya allmänna avtalsvillkor för fjärrvärme i kraft. Alla fjärrvärmeföretag bör se till att kunderna får ta del av villkoren senast två månader innan.

Förslag på gränsvärden för nya byggnader

Boverket har lämnat förslag som kan påskynda införandet av gränsvärden för byggnader och utvidga tillämpningen av klimatdeklarationer. De föreslår en klimatdeklaration som omfattar hela byggnadens livscykel.

Förslag på gränsvärden för nya byggnader

Boverket har lämnat förslag som kan påskynda införandet av gränsvärden för byggnader och utvidga tillämpningen av klimatdeklarationer. De föreslår en klimatdeklaration som omfattar hela byggnadens livscykel.

Tillgänglighet och bevarande – så regleras det

Att en byggnad är gammal och upplevs som vacker är inte detsamma som att den är skyddad av lagen. Det finns olika typer av skydd för byggnader.

Tillgänglighet och bevarande – så regleras det

Att en byggnad är gammal och upplevs som vacker är inte detsamma som att den är skyddad av lagen. Det finns olika typer av skydd för byggnader.

Ny tidplan för föreskrifter om regionplan

Remitteringen om regionplan skjuts fram. Enligt Boverket ska det förbättra föreskrifterna.

Ny tidplan för föreskrifter om regionplan

Remitteringen om regionplan skjuts fram. Enligt Boverket ska det förbättra föreskrifterna.

Andra remissrundan för nya byggregler

Den stora översynen av Boverkets byggregler, BBR, går in i sin slutfas. Nu har Boverket skickat ut sex remisser till nya föreskrifter.

Andra remissrundan för nya byggregler

Den stora översynen av Boverkets byggregler, BBR, går in i sin slutfas. Nu har Boverket skickat ut sex remisser till nya föreskrifter.

Kommuner kan få ansvar för insamling av textilavfall

Det ska införas separat insamling av textilavfall från hushåll och andra verksamheter. Det föreslår regeringen. Kraven ska träda i kraft i början av 2025.

Kommuner kan få ansvar för insamling av textilavfall

Det ska införas separat insamling av textilavfall från hushåll och andra verksamheter. Det föreslår regeringen. Kraven ska träda i kraft i början av 2025.

Han brinner för den tillgängliga arbetsplatsen

Att som 30-årig platschef hamna i rullstol över en natt förändrade inte bara hans eget liv. Peter Lindstedt tror att han blev en bättre chef. Idag brinner han för att skapa tillgängliga arbetsplatser.

Han brinner för den tillgängliga arbetsplatsen

Att som 30-årig platschef hamna i rullstol över en natt förändrade inte bara hans eget liv. Peter Lindstedt tror att han blev en bättre chef. Idag brinner han för att skapa tillgängliga arbetsplatser.

Bristande tillgänglighet kan vara diskriminering

För att motverka bristande tillgänglighet är arbetsgivare skyldiga att vidta så kallade ”skäliga åtgärder”, enligt Diskrimineringsombudsmannen. Vi reder ut vad detta betyder.

Bristande tillgänglighet kan vara diskriminering

För att motverka bristande tillgänglighet är arbetsgivare skyldiga att vidta så kallade ”skäliga åtgärder”, enligt Diskrimineringsombudsmannen. Vi reder ut vad detta betyder.

Tillgängligheten vid laddstationer har stora brister

Långt ifrån alla laddplatser för elbilar är tillgängliga för personer med funktionsvariation. Med dagens regelverk faller ansvaret för detta mellan stolarna. Organisationen Biofuel Region driver nu frågan om att få fram en ansvarig myndighet.

Tillgängligheten vid laddstationer har stora brister

Långt ifrån alla laddplatser för elbilar är tillgängliga för personer med funktionsvariation. Med dagens regelverk faller ansvaret för detta mellan stolarna. Organisationen Biofuel Region driver nu frågan om att få fram en ansvarig myndighet.

Ett steg närmare ny f-gasförordning

Regelverket kring utfasningen av köldmedier med en hög växthuspåverkan ska skärpas. Förslaget till en reviderad f-gasförordning har passerat de första instanserna. Nu väntar slutförhandlingar.

Ett steg närmare ny f-gasförordning

Regelverket kring utfasningen av köldmedier med en hög växthuspåverkan ska skärpas. Förslaget till en reviderad f-gasförordning har passerat de första instanserna. Nu väntar slutförhandlingar.

Nya standarder inom kulturarv

Två nya standarder finns tillgängliga för dem som arbetar med kulturföremål, eller kommer i kontakt med spår av mänsklig aktivitet i jorden.

Nya standarder inom kulturarv

Två nya standarder finns tillgängliga för dem som arbetar med kulturföremål, eller kommer i kontakt med spår av mänsklig aktivitet i jorden.

Skellefteå - Europas mest tillgängliga stad

Skellefteå utsågs 2022 till Europas mest tillgängliga stad. Byggkoll har pratat med kommunens tillgänglighetsrådgivare, Christina Nyberg, om varför just de lyckats.

Skellefteå - Europas mest tillgängliga stad

Skellefteå utsågs 2022 till Europas mest tillgängliga stad. Byggkoll har pratat med kommunens tillgänglighetsrådgivare, Christina Nyberg, om varför just de lyckats.

Stor ändring av ljudkraven för lokaler

En ny utgåva av standarden SS 25268 som ställer ljudkrav på lokaler har kommit. I denna finns ett ökat fokus på rummets akustiska behov och standarden tros få stor påverkan på arbetsmiljön.

Stor ändring av ljudkraven för lokaler

En ny utgåva av standarden SS 25268 som ställer ljudkrav på lokaler har kommit. I denna finns ett ökat fokus på rummets akustiska behov och standarden tros få stor påverkan på arbetsmiljön.

Så påverkas fastighetsägare av de nya postreglerna

Färre brev men fler paket har lett till att nya föreskrifter för postutdelning gäller från den 1 april. Som fastighetsägare bör man veta om att medgivande om utdelningsplats kan krävas i vissa fall.

Så påverkas fastighetsägare av de nya postreglerna

Färre brev men fler paket har lett till att nya föreskrifter för postutdelning gäller från den 1 april. Som fastighetsägare bör man veta om att medgivande om utdelningsplats kan krävas i vissa fall.

Boverket vill att termer omdefinieras

Termer som förekommer i plan- och byggregelverket kan tolkas på olika sätt och därmed få olika betydelse i dess tillämpning. Därför vill Boverket definiera och omdefiniera regelverkets termer.

Boverket vill att termer omdefinieras

Termer som förekommer i plan- och byggregelverket kan tolkas på olika sätt och därmed få olika betydelse i dess tillämpning. Därför vill Boverket definiera och omdefiniera regelverkets termer.

Första remissrundan för nya byggregler

Svensk Byggtjänsts Mats Östlund förklarar förändringarna och kommenterar förslagen i Boverkets två första remisser. Remisserna är en del av Boverkets stora översyn av byggreglerna, Möjligheternas byggregler.

Första remissrundan för nya byggregler

Svensk Byggtjänsts Mats Östlund förklarar förändringarna och kommenterar förslagen i Boverkets två första remisser. Remisserna är en del av Boverkets stora översyn av byggreglerna, Möjligheternas byggregler.

Ökade kostnader för solelproducenter

Energimarknadsinspektionen anser att småskaliga elproducenter inte längre ska få reducerad nätavgift. Anledningen är att det inte är förenligt med EU:s elmarknadsförordning.

Ökade kostnader för solelproducenter

Energimarknadsinspektionen anser att småskaliga elproducenter inte längre ska få reducerad nätavgift. Anledningen är att det inte är förenligt med EU:s elmarknadsförordning.

Nya skrifter om ljus och klimatdata

I samband med översynen av byggreglerna har Boverket beställt ett antal kunskapssammanställningar. Nyligen publicerades två nya rapporter och ett par har uppdaterats.

Nya skrifter om ljus och klimatdata

I samband med översynen av byggreglerna har Boverket beställt ett antal kunskapssammanställningar. Nyligen publicerades två nya rapporter och ett par har uppdaterats.

Tidsbegränsade bygglov för bostäder förlängs

Riksdagen har beslutat att förlänga den tillfälliga regleringen om tidsbegränsade bygglov. Detta för att fortsatt kunna möta det växande behovet av bostäder.

Tidsbegränsade bygglov för bostäder förlängs

Riksdagen har beslutat att förlänga den tillfälliga regleringen om tidsbegränsade bygglov. Detta för att fortsatt kunna möta det växande behovet av bostäder.