Varan har lagts till i varukorgen
Uppdaterad handbok om vägbelysning

Trafikverket har uppdaterat sin handledning om vägbelysningsanläggningar. Skriften fungerar som ett komplement till reglerna i VGU, Vägars och gators utformning.

Uppdaterad handbok om vägbelysning

Trafikverket har uppdaterat sin handledning om vägbelysningsanläggningar. Skriften fungerar som ett komplement till reglerna i VGU, Vägars och gators utformning.

Kommuner satsar på energisnål belysning

Elpriserna är skyhöga och många kommuner ser nu över belysning på gator, torg och i allmänna anläggningar. Även julbelysningen minskas på vissa håll i landet.

Kommuner satsar på energisnål belysning

Elpriserna är skyhöga och många kommuner ser nu över belysning på gator, torg och i allmänna anläggningar. Även julbelysningen minskas på vissa håll i landet.

Viktigt att minska ljusnedskräpningen

Djur och insekter påverkas av belysningen i det offentliga rummet. Vid ett seminarium på elmässan i Kista uppmanades kommuner att ta hänsyn till skyddade arter och habitat vid planering av belysningslösningar.

Viktigt att minska ljusnedskräpningen

Djur och insekter påverkas av belysningen i det offentliga rummet. Vid ett seminarium på elmässan i Kista uppmanades kommuner att ta hänsyn till skyddade arter och habitat vid planering av belysningslösningar.

Sweco och White vinner Svenska Ljuspriset

Kungliga Vetenskapsakademien och Sundbybergs kyrka är de två vinnande belysningsprojekten i årets upplaga av Svenska Ljuspriset. Tävlingen har två klasser, en för interiör- och en för exteriörprojekt.

Sweco och White vinner Svenska Ljuspriset

Kungliga Vetenskapsakademien och Sundbybergs kyrka är de två vinnande belysningsprojekten i årets upplaga av Svenska Ljuspriset. Tävlingen har två klasser, en för interiör- och en för exteriörprojekt.

Myndigheter uppmanas att spara energi

Med anledning av de höga energipriserna ger regeringen statliga myndigheter i uppdrag att vidta möjliga och lämpliga energibesparingsåtgärder. Uppdraget ska redovisas 31 mars 2023.

Myndigheter uppmanas att spara energi

Med anledning av de höga energipriserna ger regeringen statliga myndigheter i uppdrag att vidta möjliga och lämpliga energibesparingsåtgärder. Uppdraget ska redovisas 31 mars 2023.

Skånekommun storsatsar på utebelysning

Två gång- och cykeltunnlar i Trelleborg håller på att rustas upp med ny belysning. Med avancerad teknik för belysningsstyrning uppnår man både ökad säkerhet och hållbarhet.

Skånekommun storsatsar på utebelysning

Två gång- och cykeltunnlar i Trelleborg håller på att rustas upp med ny belysning. Med avancerad teknik för belysningsstyrning uppnår man både ökad säkerhet och hållbarhet.

Nu försvinner kvicksilvret i lampor och lysrör

EU-kommissionen har beslutat att ta bort det undantag som funnits för kvicksilver i lysrör. Det innebär ett förbud att sätta konventionella lysrör på marknaden från och med 2023.

Nu försvinner kvicksilvret i lampor och lysrör

EU-kommissionen har beslutat att ta bort det undantag som funnits för kvicksilver i lysrör. Det innebär ett förbud att sätta konventionella lysrör på marknaden från och med 2023.

Så har det gått med satsning på ökad trygghet

Bostadsbolaget Poseidon i Göteborg satte upp målet att ingen ska behöva bo i ett särskilt utsatt område. Samt att få bort stadens områden från polisens lista till år 2025. Resultatet efter ett år är positivt, visar en ny rapport.

Så har det gått med satsning på ökad trygghet

Bostadsbolaget Poseidon i Göteborg satte upp målet att ingen ska behöva bo i ett särskilt utsatt område. Samt att få bort stadens områden från polisens lista till år 2025. Resultatet efter ett år är positivt, visar en ny rapport.

Lyktstolpe med solceller lyser inte i onödan

Belysningssystemet ActiveLights Hybrid drivs med solceller och använder bara elnätet vid behov. Och ljuset tänds först när någon ska passera. Nu har produkten chans på Nordbyggs Guldmedalj 2022.

Lyktstolpe med solceller lyser inte i onödan

Belysningssystemet ActiveLights Hybrid drivs med solceller och använder bara elnätet vid behov. Och ljuset tänds först när någon ska passera. Nu har produkten chans på Nordbyggs Guldmedalj 2022.

Elbilsladdning viktigt för hållbarhetsarbete i brf:er

Bättre belysning toppar Riksbyggens lista över bostadsrättsföreningarnas hållbarhetsåtgärder under förra året. För första gången finns också installation av laddstationer för elbilar med.

Elbilsladdning viktigt för hållbarhetsarbete i brf:er

Bättre belysning toppar Riksbyggens lista över bostadsrättsföreningarnas hållbarhetsåtgärder under förra året. För första gången finns också installation av laddstationer för elbilar med.

Forskning kring energieffektiv belysning utvärderad

Energimyndigheten har utvärderat sitt forskningsprogram för energieffektivare belysning. Resultatet visar att det fungerat bra men att det finns utvecklingsmöjligheter.

Forskning kring energieffektiv belysning utvärderad

Energimyndigheten har utvärderat sitt forskningsprogram för energieffektivare belysning. Resultatet visar att det fungerat bra men att det finns utvecklingsmöjligheter.

Belysning viktigast för trygghetskänsla utomhus

En undersökning från Belysningsbranschen visar att bra belysning är viktigast för att känslan av trygghet utomhus ska öka. Till och med viktigare än fler poliser och vakter.

Belysning viktigast för trygghetskänsla utomhus

En undersökning från Belysningsbranschen visar att bra belysning är viktigast för att känslan av trygghet utomhus ska öka. Till och med viktigare än fler poliser och vakter.

Elsäkerhet i lagerbyggnader

I Brandskyddsföreningens regelverk SBF 126:6 finns det en sektion som handlar om elsäkerhet. Materialval, förläggning och skydd mot yttre påverkan är några saker som tas upp.

Elsäkerhet i lagerbyggnader

I Brandskyddsföreningens regelverk SBF 126:6 finns det en sektion som handlar om elsäkerhet. Materialval, förläggning och skydd mot yttre påverkan är några saker som tas upp.

Uppdaterad standard för arbetsplatsens belysning

Standarden för inomhusarbetsplatsernas ljus och belysning har uppdaterats. Revideringen innebär flera förbättringar som mycket handlar om människans välbefinnande.

Uppdaterad standard för arbetsplatsens belysning

Standarden för inomhusarbetsplatsernas ljus och belysning har uppdaterats. Revideringen innebär flera förbättringar som mycket handlar om människans välbefinnande.

Belysningen i fokus i ombyggda Regnbågsallén

Regnbågsallén vid Luleå tekniska universitet har byggts om. En del av satsningen har varit på belysningen, som blandar varmt och kallt ljus.

Belysningen i fokus i ombyggda Regnbågsallén

Regnbågsallén vid Luleå tekniska universitet har byggts om. En del av satsningen har varit på belysningen, som blandar varmt och kallt ljus.

App för felanmälningar lockar invånare

Under 2020 fick Stockholms stad in 165 000 synpunkter via tjänsten Tyck till. En tjänst som växer stadigt sedan starten. "Idag har var nionde stockholmare laddat ner appen", säger Sandra Sigebrant, enhetschef på trafikkontoret.

App för felanmälningar lockar invånare

Under 2020 fick Stockholms stad in 165 000 synpunkter via tjänsten Tyck till. En tjänst som växer stadigt sedan starten. "Idag har var nionde stockholmare laddat ner appen", säger Sandra Sigebrant, enhetschef på trafikkontoret.

Repris för ljusfest

Fler än 200 000 personer besökte ljusfesten förra året och över en miljon människor tog del av den digitalt. Nu kommer succén, Nobel Week Lights Stockholm, tillbaka.

Repris för ljusfest

Fler än 200 000 personer besökte ljusfesten förra året och över en miljon människor tog del av den digitalt. Nu kommer succén, Nobel Week Lights Stockholm, tillbaka.

De tog hem Svenska Ljuspriset

Svenska Ljuspriset har avgjorts. Östermalms saluhall vann interiörklassen och Hinseberget – stadsporten till Karlshamn exteriörklassen.

De tog hem Svenska Ljuspriset

Svenska Ljuspriset har avgjorts. Östermalms saluhall vann interiörklassen och Hinseberget – stadsporten till Karlshamn exteriörklassen.

TV: Nu kan du påverka innehållet i AMA EL 22

AMA, RA och MER EL 22 finns nu ute på remiss för branschen att tycka till om. Fram till 5 september har man på sig att vara med och forma innehållet i nästa generation AMA EL.

AMA
TV: Nu kan du påverka innehållet i AMA EL 22

AMA, RA och MER EL 22 finns nu ute på remiss för branschen att tycka till om. Fram till 5 september har man på sig att vara med och forma innehållet i nästa generation AMA EL.

AMA
Fokus på belysning för dygnsrytm

I maj höll Lighting Metropolis en temadag om dygnsrytmsbelysning. Nu har en film från konferensen publicerats.

Fokus på belysning för dygnsrytm

I maj höll Lighting Metropolis en temadag om dygnsrytmsbelysning. Nu har en film från konferensen publicerats.