Varan har lagts till i varukorgen
Flexibel bygglogistik med moduler

Modulbaserade logistiktjänster kan göra byggprojekt mer flexibla. Det visar en ny kartläggning.

Flexibel bygglogistik med moduler

Modulbaserade logistiktjänster kan göra byggprojekt mer flexibla. Det visar en ny kartläggning.

Produktionen ökar medan klimatpåverkan minskar

Utsläpp av växthusgaser fortsätter minska i byggbranschen, samtidigt som energianvändningen och avfallsmängderna ökar. Det visar en sammanställning över branschens miljöpåverkan.

Produktionen ökar medan klimatpåverkan minskar

Utsläpp av växthusgaser fortsätter minska i byggbranschen, samtidigt som energianvändningen och avfallsmängderna ökar. Det visar en sammanställning över branschens miljöpåverkan.

Skatt på avfallsförbränning tas bort

Riksdagen har beslutat att avskaffa skatten på avfallsförbränning från och med den 1 januari 2023. Även koldioxidskatten för kraftvärme- och värmeproduktion inom EU ETS slopas samma datum.

Skatt på avfallsförbränning tas bort

Riksdagen har beslutat att avskaffa skatten på avfallsförbränning från och med den 1 januari 2023. Även koldioxidskatten för kraftvärme- och värmeproduktion inom EU ETS slopas samma datum.

Så bra har avloppssystemet ”Tre rör ut” fungerat

I Helsingborg har ett unikt avlopps- och matavfallssystem med tre separata avloppsrör byggts i den nya stadsdelen Oceanhamnen. Nu har hela anläggningen varit i drift i ett år.

Så bra har avloppssystemet ”Tre rör ut” fungerat

I Helsingborg har ett unikt avlopps- och matavfallssystem med tre separata avloppsrör byggts i den nya stadsdelen Oceanhamnen. Nu har hela anläggningen varit i drift i ett år.

Internet of materials för att återvinna komponenter

Genom att ge material och byggkomponenter en egen digital märkning, ska man i framtiden kunna spåra materialet för att kunna ta hand om det och återvinna det på bästa sätt.

Internet of materials för att återvinna komponenter

Genom att ge material och byggkomponenter en egen digital märkning, ska man i framtiden kunna spåra materialet för att kunna ta hand om det och återvinna det på bästa sätt.

Förslag: Matfett ska inte vara kommunalt avfall

Inget kommunalt ansvar för insamling av använt matfett från verksamheter. Det är ett av flera förslag gällande avfall från Naturvårdsverket.

Förslag: Matfett ska inte vara kommunalt avfall

Inget kommunalt ansvar för insamling av använt matfett från verksamheter. Det är ett av flera förslag gällande avfall från Naturvårdsverket.

Regeringen vill skrota skatten på avfallsförbränning

2020 infördes en skatt på avfall som bränns i kraftvärme- och värmeverk. Nu vill regeringen avskaffa den. Samtidigt kan även rabatten som datorhallar har på energiskatten upphöra.

Regeringen vill skrota skatten på avfallsförbränning

2020 infördes en skatt på avfall som bränns i kraftvärme- och värmeverk. Nu vill regeringen avskaffa den. Samtidigt kan även rabatten som datorhallar har på energiskatten upphöra.

Stora klimatvinster när byggavfall återvinns

Det finns stor klimatnytta med att återvinna byggavfall. Förutom betydande utsläppsminskning ger materialåtervinning bra resursbesparing visar en rapport från IVL Svenska Miljöinstitutet.

Stora klimatvinster när byggavfall återvinns

Det finns stor klimatnytta med att återvinna byggavfall. Förutom betydande utsläppsminskning ger materialåtervinning bra resursbesparing visar en rapport från IVL Svenska Miljöinstitutet.

Förpackningsavfall ska samlas in av kommunerna

Det blir kommunernas ansvar att samla in förpackningsavfall från hushållen. Kostnaden för det ska inte läggas på hushållen. Det har regeringen beslutat.

Förpackningsavfall ska samlas in av kommunerna

Det blir kommunernas ansvar att samla in förpackningsavfall från hushållen. Kostnaden för det ska inte läggas på hushållen. Det har regeringen beslutat.

Beslutat: Böter när avfall lämnas till obehöriga

Företag som lämnar avfall till aktörer som inte har rätt tillstånd ska dömas till böter. Den nya lagen är en av flera som riksdagen röstat igenom rörande avfallsfrågor.

Beslutat: Böter när avfall lämnas till obehöriga

Företag som lämnar avfall till aktörer som inte har rätt tillstånd ska dömas till böter. Den nya lagen är en av flera som riksdagen röstat igenom rörande avfallsfrågor.

Det krävs för mer hållbar hantering av schaktmassor

Hanteringen av massor är i dag ofta en ineffektiv resursanvändning menar Naturvårdsverket i en rapport. Myndigheten ger nu flera förslag för mer hållbar hantering av schaktmassor.

Det krävs för mer hållbar hantering av schaktmassor

Hanteringen av massor är i dag ofta en ineffektiv resursanvändning menar Naturvårdsverket i en rapport. Myndigheten ger nu flera förslag för mer hållbar hantering av schaktmassor.

Så ska plasten minskas i energiåtervinningen

En handbok har tagits fram för att minska mängden plast som skickas till miljöbehandling via förbränning. Handboken innehåller fakta och en mängd åtgärder från fastighetsägare, kommuner och energibolag.

Så ska plasten minskas i energiåtervinningen

En handbok har tagits fram för att minska mängden plast som skickas till miljöbehandling via förbränning. Handboken innehåller fakta och en mängd åtgärder från fastighetsägare, kommuner och energibolag.

Förslaget: Böter när avfall lämnas till oseriösa aktörer

Avfallshanteringen ska bli bättre och aktörer som inte har rätt tillstånd ska minska. Det är förhoppningen med nya lagförslag som regeringen presenterat.

Förslaget: Böter när avfall lämnas till oseriösa aktörer

Avfallshanteringen ska bli bättre och aktörer som inte har rätt tillstånd ska minska. Det är förhoppningen med nya lagförslag som regeringen presenterat.

De digitaliserar samtliga miljörum

Som första aktör i Sverige digitaliserar bostadsföretaget Höganäshem samtliga miljörum i full skala. 40 miljörum och 550 kärl ska förses med nivåmätande sensorer.

De digitaliserar samtliga miljörum

Som första aktör i Sverige digitaliserar bostadsföretaget Höganäshem samtliga miljörum i full skala. 40 miljörum och 550 kärl ska förses med nivåmätande sensorer.

De satsar på ökat återbruk av byggmaterial

I ett pilotprojekt ska Beijer Byggmaterial tillsammans med Nacka vatten och avfall utvärdera möjligheterna till återbruk av byggmaterial.

De satsar på ökat återbruk av byggmaterial

I ett pilotprojekt ska Beijer Byggmaterial tillsammans med Nacka vatten och avfall utvärdera möjligheterna till återbruk av byggmaterial.

Ny guide för hållbar plastanvändning

Nu finns det en guide med tips och råd om hur plast kan användas så hållbart och cirkulärt som möjligt. Forskare vid IVL och Profu har tagit fram guiden för Naturvårdsverket.

Ny guide för hållbar plastanvändning

Nu finns det en guide med tips och råd om hur plast kan användas så hållbart och cirkulärt som möjligt. Forskare vid IVL och Profu har tagit fram guiden för Naturvårdsverket.

Vägledning för att hantera massor

Hur bör massor för anläggningsprojekt hanteras? En digital vägledning från Naturvårdsverket hjälper till att få svar.

Vägledning för att hantera massor

Hur bör massor för anläggningsprojekt hanteras? En digital vägledning från Naturvårdsverket hjälper till att få svar.

Lyckat försök sortera ut plasten ur soporna

Målet var att minska plasten i hushållsavfallet för att nå en högre återvinningsgrad och minskad klimatpåverkan. Resultatet i samprojektet blev 40 procent mindre koldioxidutsläpp.

Lyckat försök sortera ut plasten ur soporna

Målet var att minska plasten i hushållsavfallet för att nå en högre återvinningsgrad och minskad klimatpåverkan. Resultatet i samprojektet blev 40 procent mindre koldioxidutsläpp.

Arbetsmiljö i fokus vid återbruk

Ett nytt projekt på IVL Svenska Miljöinstitutet studerar arbetsmiljön vid återbruk av bygg- och textilavfall. Målet är att hitta lösningar som ökar återbruk och säkerställer bra arbetsmiljö.

Arbetsmiljö i fokus vid återbruk

Ett nytt projekt på IVL Svenska Miljöinstitutet studerar arbetsmiljön vid återbruk av bygg- och textilavfall. Målet är att hitta lösningar som ökar återbruk och säkerställer bra arbetsmiljö.

Därför fortsatte inte soptömning på beställning

Omkring 2 000 villahushåll i Helsingborg fick testa att själva bestämma när deras sopkärl skulle tömmas. Förhoppningen var att spara pengar och på miljön. Men nackdelarna var fler än fördelarna.

Därför fortsatte inte soptömning på beställning

Omkring 2 000 villahushåll i Helsingborg fick testa att själva bestämma när deras sopkärl skulle tömmas. Förhoppningen var att spara pengar och på miljön. Men nackdelarna var fler än fördelarna.