Varan har lagts till i varukorgen
Återbrukad inredning i Malmös nya domstol

Den nya domstolsbyggnaden i Malmö har slagit upp dörrarna. Här rymmer de 30 000 kvadratmeterna cirka 2 500 restaurerade, gamla möbler. Inredningsfokuset har legat på återbruk.

Återbrukad inredning i Malmös nya domstol

Den nya domstolsbyggnaden i Malmö har slagit upp dörrarna. Här rymmer de 30 000 kvadratmeterna cirka 2 500 restaurerade, gamla möbler. Inredningsfokuset har legat på återbruk.

Återbrukad stålstomme i Trikåfabriken

Stena Fastigheter bygger nytt i Trikåfabriken i Malmö. Här satsar de på låg koldioxidanvändning och låg klimatpåverkan. Bland annat genom en helt återbrukad stålstomme.

Återbrukad stålstomme i Trikåfabriken

Stena Fastigheter bygger nytt i Trikåfabriken i Malmö. Här satsar de på låg koldioxidanvändning och låg klimatpåverkan. Bland annat genom en helt återbrukad stålstomme.

Elnätsprojekt med fokus på låg klimatpåverkan

I Orsa kommun pågår ett elnätsprojekt med mål att minimera klimat- och miljöpåverkan i samtliga led. Projektet omfattar bland annat eldrivna arbetsmaskiner och en kabel med mindre klimatpåverkan.

Elnätsprojekt med fokus på låg klimatpåverkan

I Orsa kommun pågår ett elnätsprojekt med mål att minimera klimat- och miljöpåverkan i samtliga led. Projektet omfattar bland annat eldrivna arbetsmaskiner och en kabel med mindre klimatpåverkan.

Hon vurmar för vardagsarkitekturen

Arkitekten Laila Reppen har alltid sin tumstock och ett mindre måttband i sin ryggsäck. Hittar hon ett samlarobjekt i ett vackert trapphus eller uppe på en gammal vind är hon redo.

Hon vurmar för vardagsarkitekturen

Arkitekten Laila Reppen har alltid sin tumstock och ett mindre måttband i sin ryggsäck. Hittar hon ett samlarobjekt i ett vackert trapphus eller uppe på en gammal vind är hon redo.

Miljövänlig metod för återvinning av solceller

Forskare vid Chalmers har kommit på en ny metod för att återvinna värdefulla metaller ur tunnfilmssolceller. Metoden är mer miljövänlig än tidigare sätt att återvinna.

Miljövänlig metod för återvinning av solceller

Forskare vid Chalmers har kommit på en ny metod för att återvinna värdefulla metaller ur tunnfilmssolceller. Metoden är mer miljövänlig än tidigare sätt att återvinna.

Återbruk och förtätning i Sundbybergs stadshus

Lågt klimatavtryck och återbruk av väggar, installationer och inredning. Det var temat när AMF Fastigheter bjöd in till visning av Sundbyberg Stadshus pågående renovering.

Återbruk och förtätning i Sundbybergs stadshus

Lågt klimatavtryck och återbruk av väggar, installationer och inredning. Det var temat när AMF Fastigheter bjöd in till visning av Sundbyberg Stadshus pågående renovering.

Kyrkan vill återbruka fler möbler

Nu startar Svenska kyrkan ett pilotprojekt med målsättningen att öka återbruket av begagnade möbler.

Kyrkan vill återbruka fler möbler

Nu startar Svenska kyrkan ett pilotprojekt med målsättningen att öka återbruket av begagnade möbler.

Nytt sätt att projektera ska öka återbruk

IVL Svenska Miljöinstitutet ska tillsammans med samarbetspartners utveckla en metod som möjliggör cirkulär projektering och en effektivare återbruksprocess.

Nytt sätt att projektera ska öka återbruk

IVL Svenska Miljöinstitutet ska tillsammans med samarbetspartners utveckla en metod som möjliggör cirkulär projektering och en effektivare återbruksprocess.

Kulturarv bevarades när skolhus blev lägenheter

Det kommunala bostadsbolaget i Tidaholm har tagit vara på kulturarvet genom att renovera två skolhus till hyreslägenheter. Projektet är en av finalisterna till Allmännyttans bästa renovering 2023.

Kulturarv bevarades när skolhus blev lägenheter

Det kommunala bostadsbolaget i Tidaholm har tagit vara på kulturarvet genom att renovera två skolhus till hyreslägenheter. Projektet är en av finalisterna till Allmännyttans bästa renovering 2023.

Samverkan med fokus på återbruk

Entreprenörer bjuds in till ett unikt utvecklingsprojekt som till stor del ska bygga på återbruk. Projektet ska ske i samverkan och leda till 70 nya lägenheter.

Samverkan med fokus på återbruk

Entreprenörer bjuds in till ett unikt utvecklingsprojekt som till stor del ska bygga på återbruk. Projektet ska ske i samverkan och leda till 70 nya lägenheter.

Vägledning för klimateffektiv solenergi

Forskare från Rise har tagit fram en vägledning för klimateffektiv förvaltning av solcellsanläggningar. Vägledningen sammanfattar hur förvaltningen skall optimeras för att uppnå en hög klimatprestanda i ett livscykelperspektiv.

Vägledning för klimateffektiv solenergi

Forskare från Rise har tagit fram en vägledning för klimateffektiv förvaltning av solcellsanläggningar. Vägledningen sammanfattar hur förvaltningen skall optimeras för att uppnå en hög klimatprestanda i ett livscykelperspektiv.

Utmanande med återbruk för entreprenörer

Entreprenörer som vill arbeta mer med återbruk möter många hinder. Samtidigt som det finns goda exempel som inte når branschen. Det visar en ny studie.

Utmanande med återbruk för entreprenörer

Entreprenörer som vill arbeta mer med återbruk möter många hinder. Samtidigt som det finns goda exempel som inte når branschen. Det visar en ny studie.

Lärdomar från återbruk i mindre skala

Var kreativ, prioritera återbruk i ett tidigt skede och sätt en budget. Det är några av arkitektens lärdomar från pionjärprojektet kvarteret Vallhagen, där kommunala lokaler fick en ny funktion.

Lärdomar från återbruk i mindre skala

Var kreativ, prioritera återbruk i ett tidigt skede och sätt en budget. Det är några av arkitektens lärdomar från pionjärprojektet kvarteret Vallhagen, där kommunala lokaler fick en ny funktion.

De skapar möjligheter för cirkulärt byggande

Återbygget jobbar för människor och miljö. Genom att göra inventeringar och sedan jobba vidare med återbruket tillsammans med människor i utanförskap hoppas de kunna förändra tänket i byggbranschen.

De skapar möjligheter för cirkulärt byggande

Återbygget jobbar för människor och miljö. Genom att göra inventeringar och sedan jobba vidare med återbruket tillsammans med människor i utanförskap hoppas de kunna förändra tänket i byggbranschen.

Nytt steg för cirkulärt byggande

Nu startar en ny satsning i Skellefteå kommun. Målet är att öka återbruk av byggmaterial i bygg- och fastighetsbranschen i norra Sverige.

Nytt steg för cirkulärt byggande

Nu startar en ny satsning i Skellefteå kommun. Målet är att öka återbruk av byggmaterial i bygg- och fastighetsbranschen i norra Sverige.

Återbrukad armatur gav stor miljöbesparing

Belysningsföretaget Fagerhult har tillsammans med Humlegården fastigheter återbrukat över 2 700 armaturer under renoveringen av kontorslokalerna Greenhouse. Det är en miljöbesparing på 75 ton koldioxid.

Återbrukad armatur gav stor miljöbesparing

Belysningsföretaget Fagerhult har tillsammans med Humlegården fastigheter återbrukat över 2 700 armaturer under renoveringen av kontorslokalerna Greenhouse. Det är en miljöbesparing på 75 ton koldioxid.

Så bygger vi träbyggnader idag för att cirkulera imorgon

Trästommar på bostadshus är redan idag lätta att demontera och återanvända. Men med några små åtgärder skulle husstommarna kunna bli 100 procent cirkulära.

Så bygger vi träbyggnader idag för att cirkulera imorgon

Trästommar på bostadshus är redan idag lätta att demontera och återanvända. Men med några små åtgärder skulle husstommarna kunna bli 100 procent cirkulära.

Få coachning i cirkulärt byggande

Vilka affärsmöjligheter finns och hur skapar man konkurrenskraft i klimatomställningen? Det kan små och medelstora företag få lära sig mer om i ett coachningsprogram.

Få coachning i cirkulärt byggande

Vilka affärsmöjligheter finns och hur skapar man konkurrenskraft i klimatomställningen? Det kan små och medelstora företag få lära sig mer om i ett coachningsprogram.

CCBuild arbetar vidare i ny form

Samverkansarenan Centrum för cirkulärt byggande, CCBuild, ska fortsätta att utvecklas och drivas vidare i regi av IVL Svenska Miljöinstitutet.

CCBuild arbetar vidare i ny form

Samverkansarenan Centrum för cirkulärt byggande, CCBuild, ska fortsätta att utvecklas och drivas vidare i regi av IVL Svenska Miljöinstitutet.

De smälter ner och återvinner fönsterglas

När ett kontorshus i Stockholm rivs tas alla fönsterglas på byggnaden omhand. De ska smältas ner och få nytt liv som nya fönster.

De smälter ner och återvinner fönsterglas

När ett kontorshus i Stockholm rivs tas alla fönsterglas på byggnaden omhand. De ska smältas ner och få nytt liv som nya fönster.