Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Milslångt översvämningsskydd i Skåne får byggas

Det överklagade översvämningsskyddet på Falsterbonäset i Skåne får grönt ljus även av mark- och miljööverdomstolen. Det kan komma att börja byggas under 2023.

Milslångt översvämningsskydd i Skåne får byggas

Det överklagade översvämningsskyddet på Falsterbonäset i Skåne får grönt ljus även av mark- och miljööverdomstolen. Det kan komma att börja byggas under 2023.

Revidering av AB 04 och ABT 06

Byggandets kontraktskommitté, BKK, är i slutskedet av en revidering av AB och ABT. Ett projekt som pågått sedan 2016.

Revidering av AB 04 och ABT 06

Byggandets kontraktskommitté, BKK, är i slutskedet av en revidering av AB och ABT. Ett projekt som pågått sedan 2016.

Rätt till ersättning när borrning orsakade skador

Om det på grund av borrning sprutar jord på ens fastighet har man rätt till skadestånd. Det konstaterar Högsta domstolen i en dom.

Rätt till ersättning när borrning orsakade skador

Om det på grund av borrning sprutar jord på ens fastighet har man rätt till skadestånd. Det konstaterar Högsta domstolen i en dom.

Vd döms efter dödsolycka i schakt

För fyra år sedan dog en man när han arbetade i ett schakt. Nu döms arbetsgivaren till dagsböter för olyckan. Svea hovrätt anser att både vd och företaget är skyldiga till arbetsmiljöbrott.

Vd döms efter dödsolycka i schakt

För fyra år sedan dog en man när han arbetade i ett schakt. Nu döms arbetsgivaren till dagsböter för olyckan. Svea hovrätt anser att både vd och företaget är skyldiga till arbetsmiljöbrott.

Dom: Får flytta bänkrader i kyrka

Kammarrätten ger Adolf Fredriks församling rätt att ändra placeringen av några kyrkbänkar. Länsstyrelsen hävdade att förändringen skulle minska kyrkans kulturhistoriska värde.

Dom: Får flytta bänkrader i kyrka

Kammarrätten ger Adolf Fredriks församling rätt att ändra placeringen av några kyrkbänkar. Länsstyrelsen hävdade att förändringen skulle minska kyrkans kulturhistoriska värde.

Konsten att avtala i digital byggprocess

Avtal och juridik behöver inte bli mer komplicerat bara för att byggprocessen digitaliseras. Det är budskapet som kommer med en ny checklista för modellorienterade arbetssätt.

Konsten att avtala i digital byggprocess

Avtal och juridik behöver inte bli mer komplicerat bara för att byggprocessen digitaliseras. Det är budskapet som kommer med en ny checklista för modellorienterade arbetssätt.

Nå klimatmålen med bättre upphandlingar

Upphandlingar kan vara ett effektivt verktyg för att uppnå klimatmål och andra samhällsmål. Upphandlingsmyndigheten och Boverket har listat nio faktorer för att lyckas med detta.

Nå klimatmålen med bättre upphandlingar

Upphandlingar kan vara ett effektivt verktyg för att uppnå klimatmål och andra samhällsmål. Upphandlingsmyndigheten och Boverket har listat nio faktorer för att lyckas med detta.

Dom: nytt bolag inte ansvarigt för gamla miljöskador

Ett bolag som tog över ett konkursat företags verksamhet är inte ansvarigt för de möjliga miljöskador som finns på fastigheten. Trots att det finns kopplingar mellan personer i båda företagen. Det slås fast i en dom.

Dom: nytt bolag inte ansvarigt för gamla miljöskador

Ett bolag som tog över ett konkursat företags verksamhet är inte ansvarigt för de möjliga miljöskador som finns på fastigheten. Trots att det finns kopplingar mellan personer i båda företagen. Det slås fast i en dom.

EU:s taxonomikrav har utvärderats mot svenska lagar

EU:s taxonomikrav har utvärderats mot svenska lagar och standarder. Byggföretagen har tillsammans med Fastighetsägarna analyserat hur taxonomiregelverket om klimatanpassning ska tolkas.

EU:s taxonomikrav har utvärderats mot svenska lagar

EU:s taxonomikrav har utvärderats mot svenska lagar och standarder. Byggföretagen har tillsammans med Fastighetsägarna analyserat hur taxonomiregelverket om klimatanpassning ska tolkas.

Dom hotar utbyggnaden av 5G-nätet

En dom från Högsta domstolen hotar utbyggnaden av 5G-mobilnätet och innebär stora nackdelar för fastighetsägare. Det menar Fastighetsägarna och Sveriges Allmännytta i en gemensam skrivelse till regeringen.

Dom hotar utbyggnaden av 5G-nätet

En dom från Högsta domstolen hotar utbyggnaden av 5G-mobilnätet och innebär stora nackdelar för fastighetsägare. Det menar Fastighetsägarna och Sveriges Allmännytta i en gemensam skrivelse till regeringen.

Lyckat arbete mot olovliga kontrakt

En viktig del i nolltolerans mot kriminell verksamhet är att arbeta mot olovliga hyreskontrakt, anser bostadskoncernen Framtiden. Med fler jurister på plats lyckades de friställa över 600 lägenheter förra året.

Lyckat arbete mot olovliga kontrakt

En viktig del i nolltolerans mot kriminell verksamhet är att arbeta mot olovliga hyreskontrakt, anser bostadskoncernen Framtiden. Med fler jurister på plats lyckades de friställa över 600 lägenheter förra året.

Så bedöms om påbyggnaden är en våning

Vad avgör om en påbyggnad ska betraktas som nytt våningsplan? Svaret på frågan kan avgöra om en åtgärd strider mot detaljplan eller inte. En ny dom reder ut vad som gäller.

Så bedöms om påbyggnaden är en våning

Vad avgör om en påbyggnad ska betraktas som nytt våningsplan? Svaret på frågan kan avgöra om en åtgärd strider mot detaljplan eller inte. En ny dom reder ut vad som gäller.

Här är nya lagar som påverkar byggbranschen

Krav på klimatdeklarationer, lättare att dela el i lokala nät och bättre skydd för visselblåsare. Det är tre nya lagar som börjat gälla efter nyår. Möt fyra företrädare som ger sin syn på hur de nya lagarna påverkar branschen.

Här är nya lagar som påverkar byggbranschen

Krav på klimatdeklarationer, lättare att dela el i lokala nät och bättre skydd för visselblåsare. Det är tre nya lagar som börjat gälla efter nyår. Möt fyra företrädare som ger sin syn på hur de nya lagarna påverkar branschen.

Gränsvärden fastlagda enligt EU:s taxonomi

Fastighetsbranschen har tagit fram gemensamma gränsvärden för hållbara byggnader enligt EU:s gröna taxonomi. Byggnader som får klassas som hållbara måste ha energiklass A eller tillhöra de 15 bästa procenten av det nationella beståndet.

Gränsvärden fastlagda enligt EU:s taxonomi

Fastighetsbranschen har tagit fram gemensamma gränsvärden för hållbara byggnader enligt EU:s gröna taxonomi. Byggnader som får klassas som hållbara måste ha energiklass A eller tillhöra de 15 bästa procenten av det nationella beståndet.

”Krav att klimatdeklarera bör kunna överklagas”

Kravet på klimatdeklarationer är snart här. En fråga som varit oklar är om skyldigheten att klimatdeklarera ska kunna överklagas. I förra veckan meddelade Boverket sin syn på saken.

”Krav att klimatdeklarera bör kunna överklagas”

Kravet på klimatdeklarationer är snart här. En fråga som varit oklar är om skyldigheten att klimatdeklarera ska kunna överklagas. I förra veckan meddelade Boverket sin syn på saken.

Dom: Fel att stoppa app för avfallstransporter

Stockholms stad förbjöd Tiptapp att förmedla transporter av avfall inom kommunen. Det var fel konstaterar Mark- och miljööverdomstolen i en ny dom.

Dom: Fel att stoppa app för avfallstransporter

Stockholms stad förbjöd Tiptapp att förmedla transporter av avfall inom kommunen. Det var fel konstaterar Mark- och miljööverdomstolen i en ny dom.

Grönt ljus till Cementa för fortsatt kalkbrytning

Regeringen ger Cementa tillstånd att fortsätta kalkbrytningen för cementtillverkning. Men det blir ett kortare tillstånd än vad företaget ville ha.

Grönt ljus till Cementa för fortsatt kalkbrytning

Regeringen ger Cementa tillstånd att fortsätta kalkbrytningen för cementtillverkning. Men det blir ett kortare tillstånd än vad företaget ville ha.

Försvarsmakten frias för PFAS-förorening

Uppsala Vatten får inget skadestånd från Försvarsmakten för föroreningen av grundvattnet med PFAS. Mark- och miljödomstolen menar att bolaget inte kunnat bevisa att det är Försvaret som orsakat stora delar av föroreningen.

Försvarsmakten frias för PFAS-förorening

Uppsala Vatten får inget skadestånd från Försvarsmakten för föroreningen av grundvattnet med PFAS. Mark- och miljödomstolen menar att bolaget inte kunnat bevisa att det är Försvaret som orsakat stora delar av föroreningen.

Direktupphandlade asfaltsarbete – kommun döms

Ett ramavtal för beläggningsarbete slöts utan att någon upphandling hade gjorts. För det döms Nyköpings kommun att betala hundratusentals kronor som straff.

Direktupphandlade asfaltsarbete – kommun döms

Ett ramavtal för beläggningsarbete slöts utan att någon upphandling hade gjorts. För det döms Nyköpings kommun att betala hundratusentals kronor som straff.

Riksdagen sa ja till tillfällig lag för Cementa

Riksdagen har röstat för den tillfälliga lagen som ska stoppa en eventuell cementbrist i Sverige. Nu kan regeringen godkänna ett tillstånd för Cementa. Men flera organisationer vill överklaga ett sådant.

Riksdagen sa ja till tillfällig lag för Cementa

Riksdagen har röstat för den tillfälliga lagen som ska stoppa en eventuell cementbrist i Sverige. Nu kan regeringen godkänna ett tillstånd för Cementa. Men flera organisationer vill överklaga ett sådant.