Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Viss rätt till hyresändringar för nyproduktion

En ny dom i Svea hovrätt slår fast att även nyproducerade lägenheter med så kallade presumtionshyror ska kunna justeras årligen. Fastighetsägarna välkomnar beslutet.

Viss rätt till hyresändringar för nyproduktion

En ny dom i Svea hovrätt slår fast att även nyproducerade lägenheter med så kallade presumtionshyror ska kunna justeras årligen. Fastighetsägarna välkomnar beslutet.

Ja till stärkt skydd för bostadsköpare

Riksdagen har i veckan beslutat om ändringar i bostadsrättslagen som stärker det rättsliga skyddet för den som köper eller äger en bostadsrätt.

Ja till stärkt skydd för bostadsköpare

Riksdagen har i veckan beslutat om ändringar i bostadsrättslagen som stärker det rättsliga skyddet för den som köper eller äger en bostadsrätt.

Stöd för att tillgängliggöra kulturarvet

Riksantikvarieämbetet delar ut 17 miljoner kronor i projektbidrag till ideella kulturarvsverksamheter. Syftet är att göra kulturarvet tillgängligt för allmänheten.

Stöd för att tillgängliggöra kulturarvet

Riksantikvarieämbetet delar ut 17 miljoner kronor i projektbidrag till ideella kulturarvsverksamheter. Syftet är att göra kulturarvet tillgängligt för allmänheten.

Allmänna samlingslokaler får nya miljoner

I år delar Boverket ut 28 miljoner kronor i investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler. Bidraget går främst till lokaler för ungdomar och lokaler i områden med socioekonomiska utmaningar.

Allmänna samlingslokaler får nya miljoner

I år delar Boverket ut 28 miljoner kronor i investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler. Bidraget går främst till lokaler för ungdomar och lokaler i områden med socioekonomiska utmaningar.

Spara pengar med samordnad upphandling

Den nya plattformen Kvarteret Klimatspararna vill göra energiupphandlingar till fastigheter enklare och billigare för både beställare och leverantörer.

Spara pengar med samordnad upphandling

Den nya plattformen Kvarteret Klimatspararna vill göra energiupphandlingar till fastigheter enklare och billigare för både beställare och leverantörer.

Forskare vill se fler laddstolpar på landsbygden

Förutsättningarna för att ställa om till mera hållbara transporter skiljer sig tydligt mellan olika delar av landet. Det visar en forskningsrapport i nationalekonomi från Luleå tekniska universitet.

Forskare vill se fler laddstolpar på landsbygden

Förutsättningarna för att ställa om till mera hållbara transporter skiljer sig tydligt mellan olika delar av landet. Det visar en forskningsrapport i nationalekonomi från Luleå tekniska universitet.

Ekonomiskt stöd för att producera biogas

Den som producerar biogas kan få statligt stöd för det. Om biogasen får samma kvalitet som naturgas ska producenten kompenseras ekonomiskt.

Ekonomiskt stöd för att producera biogas

Den som producerar biogas kan få statligt stöd för det. Om biogasen får samma kvalitet som naturgas ska producenten kompenseras ekonomiskt.

Grön finansiering för energieffektiva småhus

I förstudien "Gemensam upphandling och grön finansiering" kartläggs möjligheter för ägare av småhus.

Grön finansiering för energieffektiva småhus

I förstudien "Gemensam upphandling och grön finansiering" kartläggs möjligheter för ägare av småhus.

Chans att söka pengar till energiprojekt

Nu går det att söka bidrag till projekt som kan bidra till energieffektivt byggande och boende. E2B2:s sjunde utlysning omfattar cirka 50 miljoner kronor.

Chans att söka pengar till energiprojekt

Nu går det att söka bidrag till projekt som kan bidra till energieffektivt byggande och boende. E2B2:s sjunde utlysning omfattar cirka 50 miljoner kronor.

Miljoner i stöd till nya energiprojekt

Nu är det klart vilka projekt som får finansiering i den sjätte utlysningen inom forskningsprogrammet E2B2.

Miljoner i stöd till nya energiprojekt

Nu är det klart vilka projekt som får finansiering i den sjätte utlysningen inom forskningsprogrammet E2B2.

Bättre skydd föreslås för bostadsrättsköpare

Regeringen lägger fram en proposition till riksdagen som innebär att den som köper och äger en bostadsrättslägenhet ska få bättre skydd.

Bättre skydd föreslås för bostadsrättsköpare

Regeringen lägger fram en proposition till riksdagen som innebär att den som köper och äger en bostadsrättslägenhet ska få bättre skydd.

Lån ska lyfta miljonprogramsområde

Nu gör Karlshamnsbostäder en bred satsning för att lyfta ett miljonprogramsområde. Kommuninvest har beviljat ett lån för social hållbarhet.

Lån ska lyfta miljonprogramsområde

Nu gör Karlshamnsbostäder en bred satsning för att lyfta ett miljonprogramsområde. Kommuninvest har beviljat ett lån för social hållbarhet.

Biytor blev bostäder med socialt lån

Med lån från Kommuninvest har Kungälvsbostäder omvandlat biytor till marklägenheter för nyanlända familjer. Satsningen syftar till att främja en snabbare integration i samhället.

Biytor blev bostäder med socialt lån

Med lån från Kommuninvest har Kungälvsbostäder omvandlat biytor till marklägenheter för nyanlända familjer. Satsningen syftar till att främja en snabbare integration i samhället.

Stöd att söka för gröna kliv

Nu går det att söka investeringsstöd från Klimatklivet för åtgärder som minskar klimatutsläppen.

Stöd att söka för gröna kliv

Nu går det att söka investeringsstöd från Klimatklivet för åtgärder som minskar klimatutsläppen.

Sök bidrag till hållbar resursanvändning

Har du en idé som kan bidra till mer hållbar resursanvändning och cirkulär ekonomi? Då kan det finnas möjlighet att söka projektmedel från RE:Source.

Sök bidrag till hållbar resursanvändning

Har du en idé som kan bidra till mer hållbar resursanvändning och cirkulär ekonomi? Då kan det finnas möjlighet att söka projektmedel från RE:Source.

Statligt stöd för eldrivna arbetsmaskiner utökas

Regeringen gör om den så kallade klimatpremien. Bland annat sänks gränsen för stöd till inköp av eldrivna arbetsmaskiner.

Statligt stöd för eldrivna arbetsmaskiner utökas

Regeringen gör om den så kallade klimatpremien. Bland annat sänks gränsen för stöd till inköp av eldrivna arbetsmaskiner.

Lär dig mer om energieffektiviseringsstödet

Nu bjuder Belok, BeBo och Lågan in fastighetsägare av flerbostadshus till digitala stödstugor om Energieffektiviseringsstödet.

Lär dig mer om energieffektiviseringsstödet

Nu bjuder Belok, BeBo och Lågan in fastighetsägare av flerbostadshus till digitala stödstugor om Energieffektiviseringsstödet.

Så klimatförbättrade de 30-talsfastigheten

När HSB Stockholm renoverade en hyresfastighet låg fokus på minskad energikonsumtion och klimatförbättrande åtgärder. Investeringsstödet från Klimatklivet var en god hjälp på vägen.

Så klimatförbättrade de 30-talsfastigheten

När HSB Stockholm renoverade en hyresfastighet låg fokus på minskad energikonsumtion och klimatförbättrande åtgärder. Investeringsstödet från Klimatklivet var en god hjälp på vägen.

Stöd att söka från Klimatklivet

Naturvårdsverket öppnar en ny sökomgång till Klimatklivet. Fastighetsägare kan ansöka om bidrag till bland annat byte av uppvärmningssystem från oljepannor till fjärr- eller bergvärme.

Stöd att söka från Klimatklivet

Naturvårdsverket öppnar en ny sökomgång till Klimatklivet. Fastighetsägare kan ansöka om bidrag till bland annat byte av uppvärmningssystem från oljepannor till fjärr- eller bergvärme.

Framgångsrikt projekt hjälper unga skaffa bostad

Ett lyckat pilotprojekt i Göteborg har haft som mål att sänka trösklarna för unga in på bostadsmarknaden. Nu ska modellen HSB Dela expandera och testas på fler platser i landet.

Framgångsrikt projekt hjälper unga skaffa bostad

Ett lyckat pilotprojekt i Göteborg har haft som mål att sänka trösklarna för unga in på bostadsmarknaden. Nu ska modellen HSB Dela expandera och testas på fler platser i landet.